Половината европейци готови да плащат повече за екотранспорт

Половината европейци готови да плащат повече за екотранспорт

Европейците продължават да предпочитат личния автомобил за придвижване, въпреки че осъзнават последиците от това за околната среда. В същото време те са склонни да слизат понякога от волана, ако общественият транспорт  е по-добре уреден като график и дестинации. Малко повече от половината от гражданите на 27-те членки на ЕС са готови да плащат и по-скъпо за екологичен  транспорт, а около 1/3 смятат, че са необходими данъчни преференции за закупуването на автомобили, щадящи околната среда, и за биогоривата. Това сочи проучване на "Евробарометър", направено сред 26 хил. жители на страните от Общността и оповестено в петък от представителството на ЕС в София.

Данните от изследването показват, че 81% от гражданите на ЕС притежават в домакинството си автомобил, като за 51 на сто от тях колата е основния начин за придвижване. Градският транспорт се ползва от 21 на сто от хората, пеша ходят 15 на сто, а мотоциклет ползват 2 процента от европейците.

Ако общественият транспорт предложи по-адекватен график и по-добри връзки до редовни дестинации, около 30 процента от еврогражданите посочват, че са склонни да карат по-рядко.

22 процента от шофьорите твърдят, че при никакви обстоятелства не биха използвали по-рядко автомобилите си.

Огромната част от гражданите на ЕС (78%) си дават ясна сметка за пораженията, които автомобилите нанасят на околната среда и 35 на сто от смятат, че най-лесно ще се намалят емисиите на въглероден двуокис (CO2) от пътния транспорт като се продават само по-малко замърсяващи превозни средства. Други 30% смятат, че емисиите на CO2 могат да се намалят най-ефективно чрез данъчни облекчения, които да насърчават закупуването на икономични превозни средства.

Запитани какво са направили през последната година, за да пестят гориво, 57 на сто от шофьорите са казали, че са променили стила си на каране или са се придвижвали повече пеша или с велосипед. Само 26 процента от анкетираните са посочили, че ползват по-често обществения транспорт по-често. Почти толкова са заявили, че са сменили автомобила си с по-икономичен.

Най-добрият начин да се насърчи използването на биогорива е като се намали цената им чрез данъчни облекчения, смятат 36% от гражданите на ЕС,. Втората по популярност мярка (32%) е да се определят задължителни стандарти за производителите, които да произвеждат коли, използващи биогорива.

„Това проучване ясно показва, че мобилността е основна част от живота на гражданите на ЕС и че те очакват висококачествена и надеждна транспортна система“, каза Жак Баро, заместник-председател на Европейската комисия и отговарящ за транспорта

Споделяне

Още от Европа

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?