Половината клиенти на софийското парно ще доплащат изравнителна сметка

Половината клиенти на софийското парно ще доплащат изравнителна сметка

Малко под половината клиенти (49%) на топлинния счетоводител "Техем" в София ще имат да доплащат при изравняването на разликите между прогнозно начислените им сметки и реално потребените количества топлоенергия, съобщиха в четвъртък от дружеството за дялово разпределение, което обслужва над 200 хил. домакинства с парно или половината абонати на топлофикацията.

То вече започва да разпраща изравнителните сметки на клиентите си, но какви ще са точните суми за плащане или връщане ще стане ясно от фактурите на "Топлофикация София", които ще бъдат изпратени след края на юли. Освен това изравнителните сметки могат да се обжалват до края на август и промяна на отчетените количества топлинна енергия дори само на един имот в жилищен блок означава нови сметки за всички жилища.

51% от потребителите пък ще получат годишно изравнение, в което ще имат посочена сума за възстановяване от топлофикационното дружество или сума равна на начисленията, които са заплащали месечно.

Отоплителен сезон 2020/2021 е бил с продължителност от 183 дни с отопление или 10 дни повече от предходния. Средно дневните температури тази година са 5.4С, а миналата – 5.3С. При сравнение на данните с предходния отоплителен сезон за различния тип жилища на клиентите в София, става ясно, че почти няма разлики в това колко е струвало отоплението и топлата вода за клиентите в двете последователни години.

Средният разход за отопление и вода на среден тип жилище в София от 50 до 70 кв. м през изминалия сезон, по данните на "Техем" е 644.19 лв., а за миналия отоплителен сезон е бил 630.23 лв. За по-малките имоти до 50 кв. м. през 2019/2020 г. клиентите са заплатили средно 412.38 лв., а сега – 420.86 лв. за дванадесетте месеца. За тези от 70 до 100 кв. м. предходния сезон разходите за парно и топла вода са били 797.06 лв., а приключилия тази пролет - 824.84 лв.. При жилищата над 100 кв. м сезонът 2019/2020 е струвал 1090.23 лв., а сега – 1107.16 лв.

По-малко от 5000 клиенти на "Техем" все още не са осигурили достъп до уредите и водомерите си за отчет. "Това се дължи основно на монтираните дистанционни уреди и водомери за топла вода в имотите на клиентите, които не изискват посещение на отчетник, а данните се отчита от разстояние", коментира Милена Стоянова, управител на топлинния счетоводител.

От дружеството припомнят, че при неосигурен на достъп до уредите дори на един клиент в сградата се начислява максималната мощност на този потребител и при жалба и засичане на реалното потребление следват корекции в изравнителните сметки на всички клиенти. При неотчетени, стари или липсващи индивидуални водомери се начислява служебен разход до 280 л./ден на човек (на месец това означава до 8 м3 или годишно до 100 м3 на човек), посочват още от "Техем". Неосигурилите достъп за отчет и корекция на сметката могат да поискат допълнително посещения до 31 август 2021 г. След тази дата не се приемат възражения и заявки за отчет.

Над 7500 клиенти са с месечен отчет, те плащат истинската си консумация и при тях няма изравнителни сметки. С месечното дистанционно отчитане промените в цени и потребление се отразяват веднага в реални фактури всеки месец.

От дружеството припомнят още и станалото задължително монтиране на водомери и топломери с дистанционно отчитане, но обръщат внимание, че новите уреди трябва да са доставени или одобрени от топлинния счетоводител, обслужващ етажната собственост.

"Този, който чете топломерите, трябва да може да отчита и дистанционните водомери в сградата, за да се гарантират коректни сметки", коментира Милена Стоянова.

Споделяне

Още от България

Какво цели разследването на ДАНС и МВР за скъпия ток?