Според данни на Евростат:

Половината от българите живеят в крайни лишения

За пет години бедността у нас се е увеличила и е обхванала още жители на страната

Половината от българите живеят в крайни лишения

Половината от населението на България е живяло в риск от бедност през 2012 г., сочат годишните данни на статистическата служба на Европейския съюз Евростат. С 49 процента от населението, намиращо се в риск от бедност и социално изключване, България и тази година е на първо място в черната статистика за целия Евросъюз.

През 2011 г. делът на хората в риск от бедност в страната беше 49.1 на сто, а през 2008 г. - 44.8 на сто.

с по-добри показатели от нашите, но също на опашката, през миналата година са били Румъния с 42 процента, Латвия - 37%, и Гърция - 35 процента.

Най-малък е бил броят на бедните в Холандия и Чехия - по 15%, Финландия (17 процента), Швеция и Люксембург (по 18 процента).

Социолозите разглеждат три елемента, водещи до увеличаването на риска от бедност и социално изключване – крайни лишения, подоходна бедност и ниска работна интензивност.

Според изнесените данни, 44 процента от българите живеят в крайни лишения. Страната ни запазва стойностите от 2011 година и продължава да води по този показател със стабилна преднина пред второто място, на което е северната ни съседка Румъния с 30 процента. Латвия и Унгария се нареждат на трето с по 26 на сто живеещи в лишения.

В някои държави процентът на хората в мизерия е много нисък - в Люксембург и Швеция (под 1 процент), Холандия (2 процента), Дания и Финландия (по 3 процента), Австрия (4 процента).

10 процента от населението на целия Европейски съюз е живяло при крайни лишения през 2012 година, което означава, че са имали лоши условия на живот, не са можели да си позволят да си плащат сметките, да отопляват достатъчно дома си или да отидат на почивка поне за една седмица.

България е сред водещите държави и по показателя за доходна бедност (след социалните трансфери). Хората у нас, живеещи с доход под определената за страната линия на бедността, която през 2012 година беше 236 лв., са били 21 процента. Толкова са и в Хърватия, с която делим третото място в класацията, оглавена от Гърция и Румъния с равен дял от по 23 процента. На втора позиция е Испания с 22 процента на хората, живеещи с по-малко от линията на бедността.

През 2011 заплашените от бедност поради нисък доход у нас бяха 22 на сто и споделяхме първото място по този показател с Румъния.

Най-ниските стойности отново са в Чехия и Холандия - по 10 процента, както и в Дания, Словакия и Финландия - по 13 на сто. Доходно бедните в Европейския съюз са 17 процента от цялото му население.

Коефициентът на живеещите в риск от бедност е относителна мярка, а линията на бедността доста варира в различните държави членки и с времето, припомнят обаче експертите на Евростат. В някои държави номиналната стойност на линията падна през последните години вследствие на икономическата криза.

Страната ни не е сред първите позиции само по отношение на ниската работна интензивност. От данните на Евростат става ясно, че 10 на сто от населението на ЕС на възраст между 0 и 59 години е живяло в домакинства, където възрастните са реализирали само 20 процента от трудовия си потенциал през 2012 година (учащите не влизат в сметката). Най-много домакинства с ниска работна интензивност се наблюдават в Хърватия (16 процента), Испания, Гърция и Белгия (по 14 процента), а най-малко – в Люксембург и Кипър (по 6 на сто).

124.5 млн. души или 24.8 процента от населението на ЕС са живели на ръба на бедността и социалното изключване през 2012 година. Процентът е нараснал спрямо предишната година, когато е бил 24.3 на сто. През 2008 г. бедните в Евросъюза бяха 23.7 процента.

Намаляването на броя на хората в риск от бедност или социално изключване е една от ключовите цели на стратегията "Европа 2020".

Споделяне

Още по темата

Още от Европа

Докъде е проникнала руската шпионска и пропагандна мрежа в България?