Половината от децата у нас са застрашени от бедност

Половината от децата у нас са застрашени от бедност

Близо 52% от децата у нас под 18-годишна възраст са в риск от бедност или социално изключване. Това показва проучване на Евростат по прблема. Средно за Европейския съюз показателят е 27%.

Под прага на бедност през 2010 г. у нас са били 1.6 млн. души, което е 22% от населението на страната.От тях около 660 000и са били децата на възраст до 18 години, които живеят в бедност и материални лишения.

В Румъния близо 49 на сто от децата са застрашени от бедност, в Унгария - 39 на сто, а в Латвия, Литва, Естония, Испания, Гърция, Италия - по около 30%.

Най-малък е процентът на деца в риск от бедност  в Дания и Швеция - 16%, Исландия - 17%, Холандия - 18%, Австрия - 19%, Чехия - 20%.

От 2008 г. до 2011 г. най-силно е нараснал индексът на риск от изпадане в бедност или социално изключване за деца под 18 години в  Ирландия - 11%, Латвия - 10%, България – 7.6%, Унгария – 6.2% и Естония – 5.4%, сочи проучването.

Най-застрашени са децата, които живеят в домакинства, чито родители трудно намират работа (45%). Близо 49 на сто от децата, чиито родители имат ниско образование също са в риск от бедност или социално изпадане. Други 18% от децата с риск за бедност живеят в семейство с един родител.

Споделяне

Още от България