Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Половината от учениците са доволни от онлайн обучението, другите - не

Всеки 4-ти има затруднения при работа с технологиите, сочи изследване

1 коментар
Половината от учениците са доволни от онлайн обучението, другите - не

Обучението в електронна среда не е достатъчно ефективно. Една част от децата не разполагат с електронни устройства, а други дори да разполагат не винаги влизат в част. Проблемът е по-сериозен при учениците, в които семейства се говори на ромски или турски език, както и тези, чиито родители нямат средно образование. Учителите пък не са сигурни, доколко учениците са усвоили материала, тай като част от тях при дистанционното изпитване получават помощ от родителите. Това показва проучване на Института за изследвания в образованието за онлайн обучението, в което са участвали 4448 ученици от V до XII клас, 5403 родители, 1885 учители и 135 директори от цялата страна. То е направено е по поръчка на Министерството на образованието и науката.

Само половината от учениците у нас (51%) са доволни от начина, по който е било организирано и проведено обучението им от разстояние през март - юни тази година. 42 на сто от тях са на мнение, че са имали възможност да учат пълноценно. Едва 15 на сто посочват, че са усвоили добре учебния материал по всички предмети, а 44% - по повечето учебни предмети. Около една четвърт от учениците (26%) смятат, че не са успели да усвоят добре учебния материал в условията на обучение от разстояние.

Като цяло 84% от учителите са доволни от организацията на учебния процес от разстояние в училището, в което преподават. Над две трети от учителите (69%) са доволни работата си в новите условия.

Проучването сред родителите показва подобни резултати. Почти половината от родителите (49%) декларират по-скоро удовлетвореност от начина, по който е било проведено обучението от разстояние. Също половината от родителите смятат, че децата им са придобили нови знания (53%) и нови умения (55%).

Ресурсно осигуряване

Преобладаващата част от учениците имат електронно устройство в дома си, което могат да използват за учебни цели, показва изследването.

Например 92% имат собствен смартфон, а 65% – компютър. Почти 81% от учениците разполагат с постоянен достъп до интернет у дома, което им позволява да учат и да участват в онлайн уроци без технически проблеми и прекъсвания.

Около 82% са посочили, че разполагат в дома си със спокойно и тихо място, където могат да учат самостоятелно.

Делът на учениците, които общуват в дома си на ромски и турски език и имат собствен компютър и интернет, е значително по-малък в сравнение с дела на учениците, за които българският е майчин език, сочи проучването.

Данните за наличието на електронни устройства за учене в домакинствата в селата и градовете съществено се различават. Над 80% от родителите в градовете посочват, че детето им разполага със собствено електронно устройство за учебни цели, а в селата - около 66%.

Подобни разлики се наблюдават и според критерия език, на който се говори в семейството. По данни на родителите със собствени електронни устройства разполагат учениците в 82% от домакинствата, в които се говори на български език; 65% – на турски език, и 50% – на ромски език.

Социално-икономическият статус на семейството (измерен през показателя образование на родителите) също оказва силно влияние върху достъпа до електронни устройства и по този начин върху възможността за ефективно участие в обучението от разстояние в електронна среда. Над половината от децата в семейства с нисък социално-икономически статус не разполагат с електронно устройство за учебни цели. Около 28% от родителите с основно образование също не могат да обезпечат достъп до електронно устройство за учене у дома. В същото време децата в над 80% от домакинствата, в които родителите са със средно или висше образование, разполагат със собствено електронно устройство за учебни цели.

В 3% от училищата няма нито един учител, който да разполага с интернет у дома, като три четвърти от тези училища се намират в села.

Организация на учебния процес от разстояние

За преобладаващата част от учениците (близо 95%) след прекратяването на присъственото обучение учебният процес е продължил под формата на обучение от разстояние в електронна среда.

Около две трети от учениците са участвали в синхронен учебен процес по повечето учебни предмети. Най-слабо е било застъпено синхронното обучение сред учениците в XII клас - едва половината посочват, че са участвали в синхронни уроци по повечето учебни предмети.

Около 62% от родителите посочват, че децата им са участвали в синхронен образователен процес от разстояние в електронна среда и са имали възможност да взаимодействат в реално време с учителите и съучениците си.

Дистанционният учебен процес в електронна среда често е бил прекъсван по технически причини. Например само 26% от учениците и 19% от учителите посочват, че нито веднъж не се е наложило учебният процес да бъде прекъснат поради технически проблеми. Около 9% от учениците и 7% от учителите са имали ежедневно технически проблеми по време на виртуален учебен час, а други 17% ученици и 19% учители - няколко пъти седмично. Техническите проблеми, свързани с използваните електронни платформи, се посочват като основно предизвикателство при провеждането на учебния процес от почти половината родители.

Почти всеки четвърти ученик (около 27%) споделя, че е изпитвал затруднения при работа с технологиите. Подобна е позицията и на родителите, като детето на всеки трети родител се е сблъскало с определени трудности при работата с технологиите. Около 60% от учениците и 55% от родителите обаче посочват, че не са имали съществени затруднения. Почти половината от учениците, които общуват в дома си на ромски език, и 34% на турски, споделят, че са изпитвали затруднения при работата си с електронни устройства. По-сериозни затруднения при работа с платформите декларират и родителите на учениците, които в дома си говорят ромски език (50%) и турски език (46%).

Почти една трета от учениците в основните училища (33%) споделят, че са срещнали трудности при работа с електронни устройства, следвани от учениците в професионалните гимназии (28%), средните училища (27%) и профилираните гимназии (19%). Данните показват, че учениците, които са имали затруднения при работа с електронни устройства, са се адаптирали по-трудно към новите условия на учене, не са имали възможност да учат пълноценно и като цяло, не смятат, че са се справили успешно.

Подобна е и преценката на родителите. Според 76% от тях след прекратяване на присъствените учебни занятия в училището децата им са участвали всеки учебен ден в учебните часове в електронна среда. 4% от родителите посочват, че децата им са се включвали във виртуалните часове само понякога, а още 2% – много рядко.

Отново е установена значима връзка между социално-икономическия статус на родителите и редовното участие на учениците в учебните занятия в електронна среда. Само 29% от децата на родителите с по-ниско от основно образование и около 55% от децата на родителите с основно образование са участвали всеки ден в учебните часове в електронна среда. От друга страна, 82% от децата на родителите с висше образование са участвали в часовете всеки учебен ден.

Данните от изследването показват, че учениците са прекарвали пред екрана на електронно устройство, изпълнявайки дейности във връзка с учебния процес, средно около 5 часа на ден. Тези, които са отделяли повече от 6 часа дневно, са почти 39%. Учениците от VIII и IX клас са прекарвали най-дълго време в работа с електронни устройства, изпълнявайки дейности във връзка с учебния процес. Около 43% от тях посочват, че са отделяли най-малко 6 часа за тази цел. Наблюденията на родителите също показват, че болшинството от децата са прекарвали средно между 4 и 6 часа в работа с електронните устройства.

Ефективност на обучението от разстояние

Преобладаващата част от учителите са следвали традиционните вече подходи и методи на преподаване в класната стая, пренесени в електронна среда - представяне и обясняване на учебното съдържание по време на синхронен учебен час; поставяне на задачи за самостоятелна работа и проверка на резултатите; допълнителна работа с ученици при необходимост; провеждане на дискусии; тестове и др.

Сравнително по-малък дял от учителите са организирали работата на учениците по проекти или са създавали условия за групова работа на учениците.

Оценяването на учениците в условията на обучение от разстояние в електронна среда се е осъществявало основно чрез онлайн тестове. Около 88% от учениците посочват, че са били оценявани с тестове или с писмени изпитвания в друг формат. Около 70% от тях са получавали оценки за участието си по време на онлайн учебните часове. Пак около 77% са получавали оценки за изпълнение на проекти.

Сравнително по-рядко учениците са получавали качествена обратна връзка дали се справят с поставените задачи. Средно едва половината, около 50-60% от учениците, са получавали обратна връзка за тяхната работа в час или у дома, както и препоръки как да я подобрят.

Сред учителите се наблюдават колебания доколко поставените от тях оценки отразяват реалните знания и умения на учениците и дали те не са повлияни от помощта на родителите например. Тези съмнения са породени от невъзможността учителите да упражняват непосредствен контрол върху изпълнението на индивидуалните работи на учениците, в това число доколко те работят самостоятелно. Отделни учители отчитат съществено повишаване на оценките на учениците си, отдавайки го и на прекомерната помощ от страна на родителите.

От друга страна, около 49% от родителите никога не са получавали обратна връзка, когато детето им е имало неприемливо поведение по време на час, а 46% от родителите никога не са получавали обратна връзка, когато детето им е отсъствало от часовете в електронна среда.

Следва да се отбележи, че относително малък дял от родителите (34%) са получавали редовна обратна връзка, когато детето им не се е справяло с усвояването на учебното съдържание, макар тази обратна връзка да е ключова за предприемането на конкретни действия и оказване на подкрепа и по този начин - за подобряване на ефективността на ученето.

Всеки втори учител също смята, че учениците му са се адаптирали лесно към обучението от разстояние, но само 36% от тях определят ученето на учениците през този период като пълноценно. Около 37% от учителите посочват, че учениците им не са изпитвали затруднения при усвояването на изучавания учебен материал.

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

1 коментар

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.  1. Практик от София
    #1

    Бе той самият банкянски феномен има големи затруднения при работа с технологичните уреди и апарати.. Има не по-малки мъчнотии с чуждите езици. Сложностите с изговарянето на истината направо го съсипват. А неговите уж потискани притеснения за перманентно зейващи дупки, ями и пропасти в общата му култура ни карат искрено да му съчувстваме... Да, ама вече по-младите поколения, родени след 1980-а, задават дневния ред на обществото. И те съвсем не са "прозти", нито са рабски примирени, и затова не се разбират с ганьовеца-предводител на клептоманската котерия... Извинявам се, че се отплеснах, ама нейсе... Да са ни живи и здрави дечицата и внучетата, другото непременно ще се оправи!

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.