Половината шестокласници смятат за скучни основни предмети

Почти една трета от тях са заплашени от отпадане от училище

Половината шестокласници смятат за скучни основни предмети

Почти половината шестокласници намират за безинтересни едни най-важните предмети в училище като математика и история и са готови да избягат от час при първа възможност. Освен това има риск една трета от децата в тази възраст да загубят интерес към училището и да отпаднат от него. Това показва национално представително проучване на Центъра за приобщаващо образование., обявено във вторник

Все пак изследването сочи, че 95% от около 57 000 деца в VІ клас смятат за важно да се ходи на училище. Повечето определят училището като полезно, защото дава нови знания и шанс за по-добра работа в бъдеще. Близо 80 на сто от децата харесват и учителите си. Въпреки това почти половината от тях са готови да избягат от час при първа възможност.

От Центъра за приобщаващо образование обясняват това с факта, че училището не е адекватно спрямо изискванията на съвременните деца. Като аргумент те посочват, че любимите предмети на учениците са тези, в които се учи чрез практика като физическото, рисуването и информационните технологии. На другия полюс са английският, харесван от 31% от шестокласниците, географията (35%), математиката (40%), историята (43%).

Причината децата да не харесват тези предмети, е че ги смятат за трудни и безинтересни. "Това означава, че класно-урочната форма, в която те все още масово се преподават, се проваля да вдъхнови децата към учене", коментират от центъра.

Изследването показва още, че най-големите страхове на децата в тази възраст са свързани с училището. Близо 60 на сто от тях се боят да не се провалят в ученето, 37 на сто се притесняват от подигравки от съучениците си, а 18 на сто - от агресията в училище.

Към тези страхове се прибавя и фактът, че 23% от шестокласниците живеят в крайна бедност, 18 на сто имат трудности с българския език, на около 14 на сто им се налага да работят, 12% трябва да пътуват до училище в друго населено място, а 10% не живеят с родителите си.

За да се запази интересът към училището, от центъра препоръчват да се обяснява често на децата каква е ползата от уроците и как те могат да се прилагат в живота. Освен това трябва да се въведе повече практическо обучение, а уроците да излязат и извън училището, като децата се срещат с повече хора извън класната стая.

Споделяне

Още от България