mediapool.bg Ти си това, което четеш

Половината шестокласници смятат за скучни основни предмети

Почти една трета от тях са заплашени от отпадане от училище
13:02 | 12 септември 2017 | 4 коментара

Почти половината шестокласници намират за безинтересни едни най-важните предмети в училище като математика и история и са готови да избягат от час при първа възможност. Освен това има риск една трета от децата в тази възраст да загубят интерес към училището и да отпаднат от него. Това показва национално представително проучване на Центъра за приобщаващо образование., обявено във вторник

Все пак изследването сочи, че 95% от около 57 000 деца в VІ клас смятат за важно да се ходи на училище. Повечето определят училището като полезно, защото дава нови знания и шанс за по-добра работа в бъдеще. Близо 80 на сто от децата харесват и учителите си. Въпреки това почти половината от тях са готови да избягат от час при първа възможност.

От Центъра за приобщаващо образование обясняват това с факта, че училището не е адекватно спрямо изискванията на съвременните деца. Като аргумент те посочват, че любимите предмети на учениците са тези, в които се учи чрез практика като физическото, рисуването и информационните технологии. На другия полюс са английският, харесван от 31% от шестокласниците, географията (35%), математиката (40%), историята (43%).

Причината децата да не харесват тези предмети, е че ги смятат за трудни и безинтересни. "Това означава, че класно-урочната форма, в която те все още масово се преподават, се проваля да вдъхнови децата към учене", коментират от центъра.

Изследването показва още, че най-големите страхове на децата в тази възраст са свързани с училището. Близо 60 на сто от тях се боят да не се провалят в ученето, 37 на сто се притесняват от подигравки от съучениците си, а 18 на сто - от агресията в училище.

Към тези страхове се прибавя и фактът, че 23% от шестокласниците живеят в крайна бедност, 18 на сто имат трудности с българския език, на около 14 на сто им се налага да работят, 12% трябва да пътуват до училище в друго населено място, а 10% не живеят с родителите си.

За да се запази интересът към училището, от центъра препоръчват да се обяснява често на децата каква е ползата от уроците и как те могат да се прилагат в живота. Освен това трябва да се въведе повече практическо обучение, а уроците да излязат и извън училището, като децата се срещат с повече хора извън класната стая.

Още от България