Половината студенти не познават професията, за която се подготвят

Половината студенти не познават изискванията на работодателите за професията, за която се подготвят в университета, а 70% разчитат най-вече на съдействие от роднини и познати, за да си намерят първа работа и не са склонни да се явяват на изпити и конкурси, за да заемат определена длъжност. Това показват данни от проучване на Българската стопанска камара сред работодатели и студенти.

Само 10 на сто от бъдещите висшисти имат ясна представа на какви критерии трябва да отговарят, за да получат желаната от тях работа. Около 50 на сто от анкетираните младежи посочват, че следят обявите за работа и се опитват да установят директна връзка с потенциални работодатели. По-малко от 30 на сто разчитат на подкрепа от бюрата по труда. Само 17% от анкетираните са склонни да се явят на конкурси и изпити, за да получат желаната работа.

Младите хора нямат мотивация да започнат собствен бизнес след дипломирането. Само 8% от анкетираните мислят в тази посока. Най-много са младежите, които смятат да продължат образованието си (75%) или да изчакат с търсенето на работа (62%). 86% обмислят преместване в друг град или държава, показват още данните от проучването.

Страната ни е на последно място по инвестиции на публични средства в образованието и единствената с по-малко от 4 на сто от БВП за образование, както и единствената, която отбелязва регрес в средствата за образование – през 2005 г. са заделени 4.2%, а през 2012 година – 3.8 процента, отчетоха от БСК. Лидер в Европа по инвестиции в образованието е Дания, която отделя 7.9% от БВП. Сериозен напредък отбелязва Ирландия, която през 2005 година е инвестирала в образование 4.5 на сто от своя БВП, а през 2012 година – 6.1 процента.

По дял на частните разходи за образование България е над средното за Европа ниво със 17 на сто. С по-висок дял в тази област са Великобритания, Кипър и Холандия.

"Това е ясно послание, че бизнесът и гражданите осъзнават необходимостта сами да инвестират в образование и квалификация, като по този начин компенсират дефицитите в образователната система у нас“, коментира изпълнителният председател на БСК Божидар Данев. Той допълни, че през последните 10 години нараства делът на частните учебни институции - от 2 на сто през 2003 година на 10 процента през 2013 година.

БСК представи в четвъртък информационна система за оценка на компетенциите, която е в помощ на работодателите при наемане на персонал и на кандидатите за работа, както и за провеждането на държавна политика на пазара на труда. Системата предоставя възможности за сравнение на наличните образователни стандарти с реалните изисквания на бизнеса.

Споделяне

Още от България