Получаването на детските се обвързва с посещенията в забавачка

Получаването на детските се обвързва с посещенията в забавачка

Получаването на месечни помощи за дете до завършване на средно образование се обвързва с редовно посещаване на подготвителните групи в детските градини или в училищата, освен ако това е невъзможно поради здравословното състояние на детето.

Такова решение ще вземе правителството с промени в правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца. Те са в съответстват на влизащите в сила от 1 септември законови промени, съобщи правителствената информационна служба.

Към молба-декларацията за отпускане на помощта се въвежда изискване за прилагане на удостоверение за записването на детето в подготвителна група в детска градина или в училище. Предвижда се при допускане на отсъствия за повече от 3 дни, за които няма уважителни причини, месечната помощ да се спира за съответния месец.

С постановлението се правят промени и в правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. С тях се гарантира, че на всички деца, настанени в специализирани институции – не само в домове, а и ползващите социални услуги от резидентен тип - преходно жилище, кризисен център и център за настаняване от семеен тип, ще се предоставят месечни средства за джобни разходи. Тези средства се определят ежегодно от Министерския съвет и се изплащат чрез бюджетите на общините.

Споделяне

Още от България

Къде му е мястото на Бойко Борисов?