Помощите за непълнолетните майки само в натура

Затяга се отпускането на еднократната помощ от 2880 лева за майки "студентки"

Помощите за непълнолетните майки само в натура

Непълнолетните майки ще получават месечните семейни помощи за отглеждане на дете само в натура, решиха депутатите в сряда при окончателното приемане на второ четене на промените в Закона за семейните помощи за деца. С промените, когато непълнолетно дете стане родител, помощите за него на неговите родители ще бъдат спирани.

Зам.-социалният министър Лазар Лазаров обясни, че основен акцент в този законопроект са мерките срещу феномена "деца раждат деца"

Той каза, че помощите в натура, като например хранителни продукти, услуги за детето и др. целят подпомагането да стига директно до детето.

"Основният аргумент за това е да няма злоупотреби с получаването на семейните помощи и основната цел е семейните помощи да отидат директно към детето, за което са предназначени. Това се случва в случаите, когато семейството трайно не полага грижи за детето, когато то не съдейства на служителите от Агенцията за закрила на детето при мерки по закрилата на детето в семейна среда и разбира се, най-новият акцент е свързан със случаите когато майката е непълнолетна", каза Лазаров.

"В самото начало, когато непълнолетна майка роди, помощта за семейството ще бъде спряна. Помощта за непълнолетни майки, получавани от техните родители, ще бъдат спирани, ако те забременеят, като ще се получава в натура само помощта за новороденото дете. Ако евентуално непълнолетната майка се върне в училище и продължи образованието си, то помощта за нея ще бъде изплатена еднократно на нейните родители", обясни Лазаров.

Той посочи, че с новия закон се стимулира тридетния модел, като помощите за семейства с до три деца ще растат, а след това ще намаляват.

Предвижда се семействата с едно дете да получават 35 лева на месец. При две деца сумата ще е 85 лева, а при три - 130 лева. Сега за второто дете сумата е 50 лв., а за всички останали по 35 лв.

Освен това в случай че бременната жена не е навършила 18 години, дирекция "Социално подпомагане" ще предприема мерки за закрила в семейна среда.

С приетите поправки се затяга и контролът по отпускането на еднократната помощ от 2880 лева за майки студентки. През последните години високият размер на помощта стана причина жени масово да записват фиктивно висше образование, след което да прекъсват без да посещават лекции и да се явяват на изпити.

Идеята на помощта по принцип е да подпомага млади момичета, които учат и се предполага, че не работят, но на практика това не се случва. Занапред помощта ще се дава на две части, като втората половина ще е при представяне на уверение за записан следващ семестър или за завършено висше образование. Предвидено е и парите да се връщат, ако това не се случи.

"С промените се въвеждат допълнителни условия, при които правото на достъп до тази помощ ще се ограничи само до тези, които реално имат нужда, каза той. Това са майки, които нямат осигурителен доход, не получават обезщетение за бременност и раждане и продължават своето обучение", посочи Лазаров.

Само за първите три месеца на годината бюджетът за помощи за майки студентки е стопен наполовина. В този период 2114 майки са получили еднократната помощ, която е в размер на 2 880 лева, за което агенцията е платила малко над 6.1 млн. лева при общ годишен бюджет по това перо 12 млн. лева. През миналата година тази помощ е получавана от 7207 майки-студентки и са похарчени близо 21 млн. лева.

С промените в Закона за семейните помощи депутатите решиха още осиновителите също да получават еднократна помощ, каквато се полага при раждане на дете.

Според новите текстове като семейство се определят и съвместно живеещи родители без сключен граждански брак, които съжителстват на един настоящ адрес, техните ненавършили пълнолетиe деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, не по-късно от навършване на 20-годишна възраст.

С този текст се очаква да бъде прекратена практиката един от семейната двойка да се обявява за самотен родител и само неговият доход да се взима предвид при отпускането на детски надбавки, за които има подоходен праг до 350 лева.

Споделяне

Още по темата

Още от България