Помощите за твърдо гориво стават 180 лв.

Социалната помощ за отопление с твърдо гориво за сезон ноември 2007–март 2008 г. се увеличава с 10 лева и ще бъде 180 лева, съобщиха от социалното министерство във вторник.

Сумата е достатъчна за закупуването на 1.2 тон брикети. За миналия отоплителен сезон отпуснатите пари бяха 170 лева, а преди две години сумата бе с 20 по-малко. 

От вторник започва и приемането на молби за получаване на помощи за отопление с твърдо гориво. Крайният срок за подаване на документите е 31 август 2007 г. Издадените заповеди за отпускане на помощ следва да се реализират до 31 декември 2007 г.

След близо 9% увеличение на праговите за достъп до целевите помощи е готов и размерите на Диференцирания минимален доход за отопление (ДМДО), който се определя на базата на процент от Гарантирания минимален доход (ФМД).

Лица, съжителстващи лица и видове семейства

Процент

%

ГМД         /лв/

ДМДО        /лв/

За лице, живеещо само

175

55.00

96.25

За лице с трайно намалена работоспос.  50 и над 50  на сто, живеещо само

208

55.00

114.40

За дете сирак

164

55.00

90.20

За самотен  родител с дете до 18-г. възр., а ако учи – до придобиване на средно или професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст

208

55.00

114.40

За всеки един от съвместно живеещи съпрузи

120

55.00

66.00

За дете от 0- до 18-годишна възраст, а ако учи  – до придобиване на средно или професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст 

131

55.00

72.05

За дете с трайно увреждане

164

55.00

90.20

За съжителстващо лице

168

55.00

92.40

За бременна жена 45 дни преди раждане

153

55.00

84.15

За родител, полагащ грижи за дете до 3-г. възраст

153

55.00

84.15

За лице на възраст над 70 години

153

55.00

84.15

За лице над 65г., живеещо само

229

55.00

125.95

За лице над 75г., живеещо само

240

55.00

132.00

За лице с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто

153

55.00

84.15

За лице с трайно намалена работоспособност 70 и над 70 на сто

186

55.00

102.30

За лице с трайно намалена работоспособност 90 и над 90  на сто

229

55.00

125.95

Споделяне

Още от България

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?