Поне една пета от законодателството трябва да се промени за да има е-управление

Поне една пета от законодателството трябва да се промени за да има е-управление

Поне една пета от законодателството трябва да бъде променена през следващите години, за да може да работи нормално електронното управление. Това каза Атанас Темелков, председател на Държавната агенция "Електронно управление" (ДАЕУ) при откриване на форума IoT Adventure Forum 2018. Дискусията събира в София организации от различни сектори, които подпомагат разработването, внедряването и използването на интернет на нещата (IoT).

Все още голяма част от администрациите изостават в промяната на вътрешната си нормативна уредба по отношение на премахването на хартиените процеси и на изискваните от гражданите удостоверения на хартиен носител, каза Темелков.

Той посочи, че близо 60 на сто от националното законодателство съдържа текстове, свързани с електронното управление. Още поне половината от останалите от нормативните актове през следващите години трябва да бъдат изменени за целите на е-управлението, каза Темелков.

Оперативната съвместимост и промяната на бизнес процесите в администрациите остават основен приоритет в работата на Държавната агенция "Електронно управление".

"Не можем да предприемем нито една стъпка в електронното управление без да сме сигурни, че всяка една система и всяко решение ще отговарят на всички изисквания за оперативна съвместимост", каза Темелков.

В областта на мрежовата и информационната сигурност екипът на ДАЕУ вече изготви проект на Закон за киберсигурност, който ще създаде цялостна национална правна рамка в областта на киберсигурността във всичките ѝ направления.

"След приемането на закона всеки ще знае полето си на отговорност и задачите, които трябва да изпълнява", коментира Темелков.

Споделяне

Още от Бизнес