Поправка в закон намалява гарантирана квота за наемане на инвалиди

Поправка в закон намалява гарантирана квота за наемане на инвалиди
Министри и депутати за пореден път показаха непознаване на съществуващото законодателство и в желанието си да демонстрират грижа за хората с увреждания, инициираха и одобриха законови поправки, които влязоха в противоречие с други правни норми.

В петък парламентът прие на първо четене внесените от МС промени в Закона за държавния служител, въвеждащи квота за назначаване на хора с трайни увреждания като държавни служители в администрацията. Предложението, направено от министъра на държавната администрация Николай Василев, предвижда не по-малко от един процент от длъжностите, определени за заемане в съответната администрация, да са запазени за хора с трайни увреждания. Това изискване важи при  численост на персонала не по-малка от 100 души. При щатна численост от 26 до 100 души, аминистрацията е длъжна да назначи поне един служител с трайно увреждане.

Ако този текст бъде приет окончателно, се влиза в противоречие със Закона за интеграция на хората с увреждания. Според чл. 315 от Кодекса на труда работодателят с повече от 50 работници и служители е длъжен да определя всяка година работни места, подходящи за лица с намалена работоспособност, като квотата е от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите в зависимост от отрасъла.

Според Закона за интеграция на хората с увреждания от общия брой на работните места по чл. 315 на КТ, работодателят определя не по-малко от половината за хора с трайни увреждания, т.е. между 2% и 5%.

Така, вместо държавната администрация да се отваря към тази група хора, с приетия на първо четене проектозакон всъщност се намалява вече съществуващата квота.

Пред Mediapool Анели Чобанова от Комисията за защита от дискриминация (КЗД) потвърди, че поправката, предложена от ведомството на Николай Василев, влиза в противоречие със Закона за интеграцията на хората с уврежданиия. Освен това с тази промяна на практика държавната администрация признавала, че до момента е дискриминарала тази обществена група, тъй като още един закон - за защита от дискриминация - и в момента гарантира пълната равнопоставеност на кандидатите за работа, независимо от техните заболявания, пол, възраст и т.н.

Чобанова посочи, че между двете четения на закона КЗД ще обърне внимание на депутатите за създаващото се противоречие, но практиката досега показвала, че законотворците много-много не се вслушват в предписанията на комисията.

Чобанова алармира и за това, че България бави ратифицирането на Конвенцията на ООН за правата на инвалидите, с което на практика се блокира правото на хората с увреждания да подават жалби в Съвета на Европа за нарушаване на правата им. За да бъде ратифицирана конвенцията, Министерският съвет трябва да я одобри и внесе в парламента, но това не се случва.

Обяснението на представители на Министерството на труда и социалната политика за забавянето било, че не е осигурена достъпна среда за инвалидите, което според Чобанова е недопустимо да служи за извинение.

Още по темата
Още от България

Кой според вас стои зад решението за отстраняване на Силвия Великова?