Поправката „Хилд” приета от парламента

Нарочната поправка в Кодекса за застраховане, която бе изготвена, за да се направи дейността на компания „Хилд” застрахователна, бе приета без възражения от парламента в четвъртък.

С поправката за застрахователен продукт се обявява предлагането на пожизнена или срочна пенсия или рента срещу заплащане на еднократна или периодична премия. Така договорите, които съдържат опции за придобиване на собственост върху недвижими имоти чрез заплащане на пожизнена пенсия или рента, ще се уреждат от Кодекса за застраховането, тоест това е услугата, която извършваше досега „Хилд” като регистрирано по Търговския закон дружество.

При договорите за пенсия или рента стойността на недвижимия имот ще се определя от най-малко двама оценители от списъка на специалистите, утвърдени за вещни лица по Закона за съдебната власт, бе гласувано още от депутатите.

Поправката „Хилд” бе приета, след като бе внесена светкавично между двете четения на промените в Кодекса за застраховане и бе прокарана през пленарната зала от председателя на икономическата комисия Йордан Цонев в сряда без възражения от присъстващите депутати.

Промяната бе направена въпреки аргументираните възражения на „Хилд”, че продуктът, който предлагат, не е застраховане, а е договор за продажба под условие, тоест възрастни хора могат да продадат жилището си на дружеството, срещу което получават договорена пожизнена рента и еднократна твърда сума.

„Хилд” бяха атакувани масирано от застрахователни дружества чрез Комисията за финансов надзор, чиито единствен аргумент бе, че няма гаранция за възрастните хора, ако дружеството не изпълни клаузите в договора. Такива гаранции давали застрахователите, защото дейността им е регулирана от Кодекса за застраховане.

След приемането на промените изпълнителният директор на "Хилд" - България Диляна Георгиева коментира, че от компанията ще се запознаят с гласуваните промени в Кодекса за застраховане и след това ще обявят становището си. Тя подчерта, че компанията остава на българския пазар и ще продължи да развива стратегията си съобразно действащото в страната законодателство.

В четвъртък депутатите приеха и промяна в кодекса, според която застрахователят по имуществена застраховка да може да предяви вземанията си директно към застрахователя по "Гражданска отговорност", когато вредата е причинена от водач, който има валидна задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите.

В случаите, когато такова увреждане е причинено от водач, застрахован с валидна задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, регресният иск ще се предявява към застрахователя на виновния водач и така отношенията ще се решават без непосредствено плащане от страна на застрахования виновен водач, каквато практика има в момента.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?