Поправките "дюни" и Lafka минаха през инвестиционната комисия в парламента

Управляващите се опитват да прокарат спорни промени в ЗУТ

Поправките "дюни" и Lafka минаха през инвестиционната комисия в парламента

В края на мандата си управляващите се опитват да прокарат спорни промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), с които се развързват ръцете на инвеститорите за строеж в дюните и се дават път на експанзията на павилионите Lafka, зад които стои собственикът на "Булгартабак". За това предупредиха неправителствени организации.

 

Промените в ЗУТ са били одобрени в сряда на първо четене във водещата парламентарна комисия по инвестиционно проектиране. Всички депутати се обединихме, че те са необходими, защото се намалява административната тежест, скъсяват се срокове за получаване на разрешителни и разходите на бизнеса и гражданите, каза Калин Милчев, зам.-председател на комисията от БСП пред Mediapool.

 

Депутати от ГЕРБ единствено са гласували "въздържал се". Промени в ЗУТ са необходими, но не може да се правят аварийни промени в такъв важен законопроект в последния момент, без обществено обсъждане и без да е взето мнението на общините, каза Любен Татарски, депутат от ГЕРБ, пред Mediapool.

 

Браншовите организации в строителството също подкрепят законовите промени, като ги определят като дълго чакани. Според тях те значително ще облекчат работата на бизнеса.

 

Проблемът е, че покрай добрите предложения се опитват да бъдат прокарани и лобистки поправки, с някои от които рискуваме да бъде открита нова наказателна процедура срещу страната, коментираха експерти.

 

Риск от евросанкция заради поправката "дюни"

 

Като една от спорните промени се посочва поправката "дюни", с която се предлага да отпадне оценката за съвместимост с НАТУРА 2000 на планове, програми и инвестиционни предложения в урбанизирани територии.

 

Това се прави чрез промяна в преходните и заключителни разпоредби на ЗУТ на Закона за биологичното разнообразие.

 

Ако предложението бъде одобрено от депутатите, на практика се връща старият режим в Закона за биологичното разнообразие, който се прилагаше до 2010 г. Законът беше променен и рестрикцията вкарана, след като Еврокомисията образува наказателна процедура срещу страната ни заради неспазване на европейското законодателство.

 

В случая с предлаганата промяна се нарушава евродирективата 92/43/ЕИО. Член 6 ал.3 от евродирективата категорично не допуска никакви изключения относно необходимостта от процедура по оценка за съвместимост със зоните от Натура 2000, твърдят евроексперти.

 

Депутатите трябва да имат предвид, че НАТУРА зоните се разпростират и в границите на населените места и ако инвестиционните намерения там отпаднат от тази оценка, то самите зони ще останат без защита.

 

Според неправителствени организации поправката е лобиска, защото с нея се дава възможност да се застоят дюните в Несебър например. Аргументите им са, че не всички дюни са защитени територии по Закона за защитените територии и ги пази само оценката по НАТУРА 2000 по Закона за биологичното разнообразие.

 

Министерството на околната среда и водите е представило становище, в което категорично се обявява против тази промяна.

 

Предлаганите корекции по никакъв начин не нарушават европейските изисквания, нямаме такива становища, каза Камен Милчев от БСП. Той допълни, че общините имат общи устройствени планове, които са минали през екооценка.

 

Любен Татарски също смята, че не може да се говори за лобистка промяна, а става въпрос за облекчаване на бизнеса. По думите му с направените промени в Закона за Черноморското крайбрежие дюните са изцяло защитени и няма риск да бъдат застроени. С тази поправка отпада абсурдното съгласуване за вадена на екооценка за преустройства вътре в самите сгради, посочи Татарски. В момента например ако искате да преустроите партерния си апартамент в лекарски кабинет трябва да си извадите такава екооценка, което са излишни разходи.

 

Поправката Lafka

 

Другата спорна промяна – Lafka, предвижда разрешенията за поставяне на преместваеми обекти в градовете да се издават по наредба на министъра на инвестиционното проектиране.

 

Зад нея прозират намеренията за по-лесна експанзия на собствениците на павилиони в страната, които срещнаха съпротива в някои общини, управлявани от кметове от БСП.

 

В момента поставянето на преместваемите съоръжения става по общински наредби, одобрени от общинските съвети. Така всяка община има собствени правила.

 

Това е пречка пред инвеститорите, защото в Каспичан например те са едни, в Пловдив - други, а в София – трети, и т.н., коментира Милчев.

 

Не е ясно кога законопроектът за промени в ЗУТ ще влезе за разглеждане в Народното събрание, защото предстои разглеждането му и в комисиите по околна среда, регионално развитие и транспорт, каза председателят на инвестиционната комисия Емил Костадинов от ГЕРБ.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес