Поръчка за самолетни билети на спортното министерство отменена от КЗК

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени като незаконосъобразно решение на министъра на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков за избор на изпълнител на обществена поръчка за осигуряване на самолетни билети за нуждите на министерството.

Антимонополният орган установи, че единствено по показателя "Предложена отстъпка от такса обслужване", конкурсната комисия не е изискала писмени обосновки от тримата участници - "Атлас Травелс" ЕООД, "Елит Травел Интернешънъл" ООД и "България Ер" АД, оферирали 100% отстъпка от таксата. Техните предложения се явяват с 50% по-благоприятни от тази на четвъртия участник в процедурата - "Космос Травел" ЕООД, предложил отстъпка от 50 %.

 

Според КЗК този пропуск на оценителната комисия е съществено нарушение на Закона за обществените поръчки и е основание за отмяна на постановеното решение за класиране.

Комисията връща процедурата на етап разглеждане и оценка на ценовите предложения на участниците.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?