Поръчки за 1 млрд. лв. подадени за акции от "Енемона"

Своеобразен рекорд постави компания "Енемона", след като в понеделник се проведе записване на поръчки за първично придобиване на акции от компанията.  Мениджърите на емисията са "Елана трейдинг" и ОББ. Максималната цена на записване бе 16.80 лв., колкото бе горният праг на емисията. Общата сума на записаните акции бе за 1 млрд. лв., което бе 30 пъти над стойността на емисията.

По предписание на Комисията за финансов надзор (КФН) мениджърите са изискали от клиентите си да представят удостоверение, че могат да закупят записаните книжа на посочената от тях цена. Това изискване бе наложено от комисията, след като при първично предлагане на акции на дружество "Трейс груп" клиенти на инвестиционни посредници бяха правили заявки за акции за милиони левове, без да имат финансовата възможност да ги закупят, манипулирайки по този начин ценовите нива на книжата. Това накара КФН да накаже с глоби и задължителни предписания няколко водещи инвестиционни посредници, сред които и "Елана".

Набраните средства от публичното предлагане, които се очаква да постъпят в "Енемона", са 33.6 млн. лв. за 2 млн. броя акции. Те се разпределят между 4 100 юридически и физически лица. В крайното класиране над 8% от акциите бяха записани от чуждестранни инвеститори, както физически, така и юридически лица. 0.16% от общото количество поръчки принадлежеше на лимитирани поръчки с максимална цена под 16.80 лв. Почти 65% от подадените поръчки са за сума или за брой ценни книжа.

Заплащането на акциите започва в сряда.   

Акциите на дружеството, които ще се търгуват свободно на Българската фондова борса (фрийфлоут), ще са 16.76% от капитала на дружеството.

Очаква се акциите на "Енемона" да започнат да се предлагат на фондовата борса в София в първата пълна работна седмица след Нова година или около 8 януари 2008 г.

Набраните средства от първичното публично предлагане ще бъдат използвани за финансиране на инвестиционната дейност на "Енемона". Така например от средствата ще бъдат отделени за инвестиции в проекти за използване на възобновяеми енергийни източници, за закупуване на активи за повишаване на възможностите на дружеството за участие в крупни проекти в енергетиката, индустрията и екологията, за реализиране на енергийния проект "Ломски лигнити", за рефинансиране на част от дългосрочните задължения на компанията с цел оптимизиране на кредитния портфейл и намаляване на лихвените и валутните рискове за дружеството.

"Енемона" е създадено през 1990 г. като частно инженерингово и строително дружество. Сред по-крупните му проекти и участия са в модернизацията на пети и шести блок на АЕЦ "Козлодуй", проекти в "Марица-Изток 2", в ТЕЦ "Марица-Изток 3", летище София, "Кремиковци", "Кумерио мед" - Пирдоп, Белоизворски цимент, по ремонта на Съдебната палата и др.

Споделяне

Още от Бизнес