Поръчките по пощата и интернет ускориха търговията на дребно

Най-голям спад има при продажбите на текстил, облекло, обувки и кожени изделия

Поръчките по пощата и интернет ускориха търговията на дребно

По-високи обороти на месечна и годишна база през юни в търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет доведоха до ускоряване на ръста на приходите в цялостната търговия на дребно, с изключение на автомобили и мотоциклети.

Според предварителните сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ), през юни 2015 г. оборотът нараства с 0.8% спрямо май, докато спрямо юни 2014 г. увеличението достига 2.7%. В края на май 2015 г. оборотът в търговията на дребно се повиши съответно с 0.2 и 0.8% на месечна и годишна база.

При изчисляването на сезонно изгладените данни от НСИ е премахнато влиянието на различния брой работни дни в месеца, националните празници и други отклонения.

През юни 2015 г. оборотът при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет се е повишил с 5.7% спрямо май, докато на годишна база ръстът достига 17.1%.

Постъпленията в търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки бележат втория най-голям ръст спрямо май 2015 г. и юни миналата година – повишението е съответно 3.1 и 12.1%. В раздел "търговия на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита" също има ръст на оборотите на месечна и годишна база. Спрямо май повишението е 1.8%, а на годишна база достига 8.1%.

Най-голям спад има на реализираните приходи в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия. Намалението през юни 2015 г. на месечна база е 2.1%, а спрямо година по-рано спадът е 8.9%.

Споделяне

Още от Бизнес