Статистиката отчита

Пореден спад в промишлеността, строителството и търговията през февруари

Пореден спад в промишлеността, строителството и търговията през февруари

През февруари в сравнение с предишния месец промишленото производство в страната е намаляло с 2.1 на сто, а в сравнение със същия месец на 2011 година – с 5.5 на сто. Това показват предварителните, сезонно уточнени данни на Националния статистически институт, публикувани в петък.

Общият индекс на промишленото производството се определя в значителна степен от производството в добивната промишленост, което от януари до февруари намалява с 5.6 на сто. Спадът в преработващата промишленост е с 3.7 на сто. Ръст от 3.6 на сто се наблюдава в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ.

По-значителен спад в преработващата промишленост е отчетен при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 32.4 на сто, при производството на дървен материал и изделия от него (без мебели) - с 11.1 на сто, при производството на изделия от каучук и пластмаси - с 10.6 на сто, при производството на основни метали - със 7.3 на сто.

Ръст е регистриран при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 16.8 на сто, при производството на хранителни продукти - с 6.6 на сто, при производството на лекарствени вещества и продукти - с 4.9 на сто.

На годишна база намаление на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в преработващата промишленост - със 7.5 на сто, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.0 на сто, докато в добивната промишленост е отбелязано увеличение - с 3.1 на сто.

Регистриран е спад в производството на продукти за междинно потребление (9.2 на сто) и в производството на енергийни продукти (8.2 на сто), докато в производството на инвестиционни продукти е отчетено увеличение (8.8 на сто).

Двуцифрен е спадът, регистриран за годинав производството на основни потребителски стоки, между които  текстил (-20.9%), облекло (-16.1%), обувки (-15.2%), напитки (-15.7%). Намаление има и при храните в сравнение с януари 2011-та - с 3.8%.

С 28.2% по-малко е производството на хартия и картон, с 25.5% - на дървен материал,  с 15.5% - на химически продукти, с 18.5% - на каучукови и пластмасови изделия, с 13.5% - на мебели.

Статистиката отчете спад в промишленото производство ипрез януари -с 0.6% спрямо декември и с 3.6% спрямо януари 2011 г..

10 процента годишен спад в строителството

През февруари индексът на продукцията в строителството, изчислен въз основа на сезонно уточнени данни, е с 3.6 на сто под нивото от предходния месец. Календарно уточнените данни показват намаление от 10 на сто на строителната продукция през февруари 2012 г. в сравнение със същия месец на 2011 г.

На месечна основа спадът в сградното строителство ес 3.5 на сто, а в гражданско/инженерното строителство - с 3.8 на сто.

На годишна база намалението на строителната продукция през февруари се определя предимно от отрицателния темп при сградното строителство, където спадът е 15.3 на сто.

Спадат иоборотитев търговията на дребно

През февруари оборотът в раздел "Търговияна дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени намалява с 2 на сто в сравнение с предходния месец и с 6.4 на сто в сравнение със същия месец на миналата година.

През февруари оборотът намалява спрямо предходния месец в почти всички икономически дейности. Най-голям спад се наблюдава в търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 14.7 на сто, а най-малък - в търговията на дребно схрани, напитки и тютюневи изделия - с 0.2 на сто.

Слабо нарастване на оборота е регистрирано само в търговията с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности - с 0.5 на сто.

Оборотът през февруари 2012 г. спрямо същия месец на 2011 г. бележи ръст в търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 10.4 на сто. На годишна основа най-голям спад отбелязва оборотът в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 25.7 на сто, а най-малък - в търговията на дребно с храни, напитки и тютюневи изделия - с 0.1 на сто.

Споделяне

Още от Бизнес

Одобрявате ли новия правителствен план за справяне с Covid?