Поредна порция субсидии за чиновнически електромобили

Поредна порция субсидии за чиновнически електромобили

Пореден прием на документи от държавната и общинските администрации за отпускане на субсидии за закупуване на електромобили, обяви в понеделник Националният доверителен екофонд (НДЕФ), който е на подчинение на екомиинстерството.

До 17 март ще се приемат заявленията за финансиране по Схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства със средства от продажбата на държавни парникови емисии.

В досегашните седем приема бяха подадени 68 проектни предложения. От тях окончателно са изпълнени 24 проекта с изплатената субсидия за 594 004 лв. По тези проекти са купени 23 изцяло електрически превозни средства категория M1 и N1 (4+1 места), седем хибридни (plug-in) от същите категории и три изцяло електрически превозни средства категория L7e.

В процес на изпълнение са 23 проекта със заявена субсидия от 747 000 лв.

Oстават за разплащане 1 289 472 лв.

Според условията за кандидатстване безвъзмездната субсидия е фиксирана за всеки различен вид превозно средство, независимо от цената, на която се купува. Доставчиците на електромобили се избират с обществена поръчка.

И в сегашния прием ще се дават 40 000 лева за изцяло електрически превозни средства категория М2 и N2. За изцяло електрически превозни средства (ванове 7+1; 6+1 места), категория М1 или N1, ще се дават по 30 хил. лв. 20 хил. лева е субсидията за изцяло електрически превозни средства категория М1 и N1 (4+1 места) и за категория L7e. Предвидени са по 10 000 лева за хибридни електрически (plug-in) превозни средства категория M1 и N1 (4+1 места). Ще се дават и средства за допълнителни надстройки (за почистване, за поливане, за превозване на обемни предмети, изотермални кутии, контейнери за боклук) до 50% от стойността им, но не повече от 3 хил. лв, допълниха от екофонда.

Споделяне

Още от България