Поредна реформа в администрацията на военното министерство

Поредното преструктуриране на администрацията на Министерството на отбраната бе одобрено от правителството в сряда. С промени в устройствения правилник на МО се създава дирекция "Финанси" в общата администрация, а в специализираната дирекция "Планиране, програмиране и бюджет".

Новата структура ще обхваща цялостно процеса на формиране на политиката в областта на отбранителното планиране (дългосрочно, с 10-годишен хоризонт), програмиране на ресурсите (средносрочно, с 6-годишен хоризонт) и планирането на бюджета (годишно).

Двете нови дирекции са резултат от преструктурирането на съществуващите дирекции "Финанси и бюджет", "Политика за сигурност и отбрана", "Политика по въоръженията" и главната дирекция "Инфраструктура на отбраната". Така броят на общата и специализираната администрация в Министерството на отбраната се променя от 1444 на 1432 щатни бройки.

"Правителството преструктурира администрацията на Министерството на отбраната с цел да се създаде по-добър ред и организация в системата на планиране на отбраната в условията на финансова и икономическа криза", съобщиха от правителствената служба.

За последно администрацията бе преструктурирана от ексвоенния министър Николай Цонев преди около година.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?