Поредна реформа в администрацията на военното министерство

Поредното преструктуриране на администрацията на Министерството на отбраната бе одобрено от правителството в сряда. С промени в устройствения правилник на МО се създава дирекция "Финанси" в общата администрация, а в специализираната дирекция "Планиране, програмиране и бюджет".

Новата структура ще обхваща цялостно процеса на формиране на политиката в областта на отбранителното планиране (дългосрочно, с 10-годишен хоризонт), програмиране на ресурсите (средносрочно, с 6-годишен хоризонт) и планирането на бюджета (годишно).

Двете нови дирекции са резултат от преструктурирането на съществуващите дирекции "Финанси и бюджет", "Политика за сигурност и отбрана", "Политика по въоръженията" и главната дирекция "Инфраструктура на отбраната". Така броят на общата и специализираната администрация в Министерството на отбраната се променя от 1444 на 1432 щатни бройки.

"Правителството преструктурира администрацията на Министерството на отбраната с цел да се създаде по-добър ред и организация в системата на планиране на отбраната в условията на финансова и икономическа криза", съобщиха от правителствената служба.

За последно администрацията бе преструктурирана от ексвоенния министър Николай Цонев преди около година.

Споделяне
Още от България

Вярвате ли на приказката на Божков за Али Баба и подкупите към управляващите?