Поредни дебати за новата защитена зона "Комплекс Калиакра"

Екоминистърът еднолично ще може да заповядва спиране на ветропаркове в региона

Поредни дебати за новата защитена зона "Комплекс Калиакра"

Намеренията за ограничаване на строителните и селскостопанските дейности в широк периметър на Северното Черноморие - от Балчик до село Тюленово, предизвика недоволството на местните. В резултат премиерът Бойко Борисов нареди на екоминистъар Нено Димов да оттегли заповедта за забраните в района до обявяването на новата екозона. След обществена дискусия обаче бе постигнато уж съгласие да се работи за изглаждане на проблемите "бостан по бостан", за да се разработи най-.добрия план за управление на бъдещата защитена зона. Местните обаче започнаха бойкот на екоекспертите.

Сега обявеното едномесечно обществено обсъждане вероятно ще породи нови дискусии, но в същото време проектът на заповедта за обявяване на зоната "Комплекс Калиакра" до известна степен тушира напрежението с вече напредналите за реализация инвестиционни проекти в територията.

Проектът на заповед забранява издаване на разрешения за строеж и всякакво строителство на територията, определена като Понто-Сарматски степи. Спира се и иницииране, провеждане или продължаване на процедури по реда на законите за опазване на околната среда; за биоразнообразието; за горите; за опазване на земеделските земи и за устройство на територията.

Ключовото е, че тази забрана няма да се прилага за строежи с действащо разрешително за строеж към датата на обнародване на заповедта; за ремонт и реконструкция на съществуващи обекти; за изграждане, ремонт или реконструкция на съоръжения (елементи) на техническата инфраструктура.

Върху зоните, определени като Понто-Сарматски степи, ще е забранено също така разораване, залесяване и създаване на трайни насаждения, плодови и зеленчукови култури, зърнено-бобови култури, листностъблени зеленчукови култури, кореноплодни зеленчукови култури, луковично зеленчукови култури, маслодайни култури, влакнодайни култури, етерично-маслени култури, едногодишни или многогодишни фуражни култури, предвижда още проектът на заповедта за обявяване на "Комплекс Калиакра" за защитена зона.

Предвижда се още кметът на Каварна да предприеме действия за възстановяване на местообитанието на Понто-Сарматски степи на територията на общината като не трябва да се намалява площта му или да се влошава състоянието на други типове природни местообитания.

Допълненията в заповедите на другите три защитени зони регламентират възможността екоминистърът да може временно да спира със заповед работата на единични вятърни турбини, групи от ветрогенератори или цели ветроенергийни паркове в светлата част на деня, при наличие на данни за интензивен миграционен поток на птици. Целта е да се предотврати опасността от сблъсък на птици с витлата на ветрогенераторите. Мярката няма да се прилага за перки, свързани в система за за ранно предупреждение за наближаващи птици. Такава в момента има вятърната мощност "Св. Никола" край село Българево в района на нос Калиакра.

Споделяне

Още по темата

Още от България