Порт Бургас отчете 900 хил. лв. печалба

“Пристанище Бургас” отчете оперативна печалба от 899 хил. лв. за седемте месеца на 2010 г., съобщиха в понеделник от Министерството на транспорта, информационните технологии и далекосъобщенията. Подобрените резултати били заради повишената ефективност на дейността на пристанището и предприетите мерки от новото ръководство. За сравнение – през същия период на 2009 г. е била отчетена загуба от 1.945 млн. лв.

Портът е увеличил и товарооборота си с 223 хил. т спрямо същия период на предходната година. Благодарение на новия подход при разходването на финансовия, материален и трудов ресурс на дружеството и активното привличане на нови товари и клиенти се очаква до края на годината внос на над 30 хил. т горива, 20 комплекта ветрогенератори, 70 000 т нерафинирана захар и износ на 500 хил. т зърнени култури, 20 хил. т индустриална дървесина и др.

На брой заети лица печалбата е 0.83 лева/тон при отчетена през 2009 г. загуба от 1.44 лева/тон. Намаляването на разходите за претоварна дейност с 24% под равнището на съответния период на миналата година се дължи на предприети мерки и оптимизационни действия по всички производствени и административно-управленски направления в дружеството. Общият отрицателен финансов резултат също качествено се редуцира с над 4 млн. лева.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?