Посещенията на чужденци у нас с годишен спад от 10% през март

Чужденците, посетили България с цел туризъм или по работа през март, намаляват с близо 10 на сто спрямо същия месец на миналата година, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ). Броят им е 301.7 хиляди души.

Най-голям е спадът на чуждите граждани, дошли у нас с цел бизнес – 30.6 на сто. Посещенията за почивка и екскурзия намаляват с 3.0%, а тези с други цели и транзитно преминаващите - съответно с 10.8/ и 0.8%.

Посещенията от страните членки на Европейския съюз намаляват с 24%, като най-голям е спадът на гостите от Финландия и Португалия – съответно с 32 и 29.8%, а най-малък – от Кипър - със 7.2%. По традиция броят на финландците и португалците, идващи в България, е малък.

Посещенията от групата "други европейски страни" се увеличават с 15.5%, като най-голям е ръстът на дошлите граждани от Украйна - 27.6%, Сърбия - 27.1% и Македония - 25.7%.

През март 2010 г. посетилите страната чужденци с цел почивка и екскурзия формират най-голям относителен дял от общия брой посещения - 38.3%, следвани от транзитно преминаващите - 33.8%, със служебна цел - 16.5%, по други причини - 10.1%, и гостуване – 1.3%.

Драстичен спад е отчетен при пътуванията на български граждани в чужбина през март 2010 г.. Броят им е 283.8 хил., а спадът е с 29.7%.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на българите в чужбина формират тези със служебна цел - 44.7%, следвани от пътуванията с цел гостуване - 29.5%, почивка и екскурзия - 21.0%, и други - 4.8%.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?