Пощите задължени да доставят за един ден поне 78% от писмата

Поне 78 % от всички постъпили писма за територията на България трябва да бъдат доставяни до получателя в срок до 1 ден след тяхното подаване. Това предвиждат нормативите за качеството на универсалната пощенска услуга, приети от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). Документът урежда срока на пренасяне на пощенските пратки и парични преводи, редовността на тяхното събиране и доставка, както и обработването на рекламациите.

Универсалната пощенска услуга включва пренасянето на писма, малки пакети до 2 килограма, колети до 10 килограма и паричните преводи.

Не по-малко от 60% от колетните пратки за територията на България също трябва да се доставят до получателите им за ден след подаването им. Същият процент - 60 - от международните кореспондентски пратки по въздушен път в рамките на Европа, следва да се пренасят до 4 дни от тяхното подаване.

Нормативите ще влязат в сила след обнародването им в "Държавен вестник" и са задължителни за всички оператори, които предоставят тези услуги.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: