Поскъпването на газа се обжалва пред съда

КЕВР изкуствено задържала цените преди, сега не балансирала интересите и хората ще обеднеят, са мотивите на две сдружения и "пишман" експертите на омбудсмана

Представители на обжалващите цените организации и Манолова след внасянето на иска

Приетото от 1 април близо 30-процентно поскъпване на природния газ не е правилно преценено, не са балансирани интересите на потребителите и изкуственото задържане на цените в предишните две шестмесечия  сега води до драстично повишение, което ще причини обедняване на българите. Това са част от мотивите, с които две сдружения обжалваха в понеделник решението на Комисията за енергийно и водно регулиране за определянето на цената на синьото гориво за второто тримесечие на 2017 г.

Жалбата пред Административен съд – София бе внесена от Федерацията на потребителите в България“ и Гражданско движение ДНЕС, подкрепени от националния обмудсман Мая Манолова и експертите ѝ, които миналата седмица бяха определени като "пишман експерти" от председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов.

Манолова бе сред най-твърдите противници на поскъпването на газа, а от там и на топлинната и електрическата енергия. Срещу това поскъпване се обяви и лидерът на БСП Корнелия Нинова, която също обеща юридическата подкрепа на левицата за обжалването на акта на КЕВР.

Според тази внесена от двете организации жалба, решението на регулатора е незаконосъобразно, поради съществени нарушения и противоречие с Административно процесуалния кодекс и Закона за енергетиката. "Засегнати са имуществените интереси на гражданите, оказва влияние върху финансовото им състояние като потребители на природен газ, както и върху всички последяващи от това резултати“, пише още в иска пред съда. 

"Решението на КЕВР бе взето изцяло в интерес на енергийните дружества, а не на хората и без провеждане на обществено обсъждане, което е недопустимо, когато става въпрос за прякото отражение върху битието на хиляди домакинства косвено и косвено върху всички граждани. Това е удар върху българския народ, ново бреме, което ще се стовари върху всички нас, тъй като увеличението на природния газ ще повлече след себе си увеличение и на други стоки и услуги – първите са парното, топлото и тока. Най-притеснителното е, че това се направи без достатъчно аргументи“, обясни Мая Манолова в прессъобщение на водената он нея институция по казуса.

Според жалбоподателите КЕВР не е преценила всички факти и доводи от значение за повишаване на цената на природния газ, а също така не е дала открита, достоверна и пълна информация по казуса в хода на взимане на окончателното си решение.  Двете организации претендират, че не е била дадена възможност на заинтересованите страни да участват в общественото обсъждане на ценовото намерение на регулатора. Също така засегнатите не получили достъп до  цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на решението.

"В този смисъл не може да се направи основателно заключение, че органът е събрал необходимата информация от заявителя и е извършил необходимите анализи, въз основа на които да определи цените в обжалваното решение", посочва се в жалбата.

Припомняйки, че за последните три месеца на 2016 г. и първите три на 2017 г. "Булгаргаз" поиска по-високо повишаване на цената, а получи по-ниско, двете организации  обясняват, че "на практика КЕВР няколко тримесечия изкуствено потиска цената на природния газ, за да се стигне до спорното решение" за цената от 1 април 2017 г..
Според сдруженията така са нарушени принципите на баланс между страните в процеса;
за гаранции за защита на крайните клиенти; за осигуряване на балансирано изменение на цените на краен клиент. КЕВР не осигурила необходимите мерки за снабдяване на клиентите с природен газ при изцяло съпоставими, прозрачни и обективни цени, а тарифите от своя страна не възстановяват икономически обосновани разходи.

"Изкуственото задържане на цената на природния газ поставя в риск дейността на обществения доставчик, качественото и непрекъснато предоставяне на услугата, потреблението на природен газ поради невъзможност за неговото заплащане", загрижени да организациите.

В жалбата се допълва, че "необмислените действия на КЕВР, прикрити зад условия на договора за доставка на газ и непредвидени обстоятелства, сега ни поставят в абсурдната ситуация при увеличение на цената на природния газ на борсата 15%, да търпим увеличение на цената на природния газ 30%". "Това неминуемо ще доведе до обедняване на българския народ, тъй като увеличението на цените на газа водят след себе си увеличение на цената на ел.енергия, топлинна енергия, на стоки и услуги", пише още в иска.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?