Постигната е най-добрата доходност на 7-годишни ДЦК-та през тази година

След поскъпването на Държавните ценни книжа (ДЦК) заради политическата нестабилност и проблемите с КТБ Министерството на финансите успя да пласира 35 млн. евро 7-годишни ДЦК при най-добра доходност за държавата от отварянето на емисията на 10 февруари.

Постигнатата среднопретеглена годишна доходност на проведения на 23 септември 2014  г. аукцион е 2.20%, съобщи Министерството на финансите.

Емисията беше отворена на 10 февруари, като постигнатата тогава доходност беше 2.97%. На първото преотваряне на 28 април доходността падна на 2.52%, а на второто преотваряне на 2.26%.

От страна на участниците на вчерашния аукцион също е бил отчетен висок интерес. Общият размер на подадените поръчки е достигнал 93.79 млн. евро, което съответства на коефициент на покритие от 2.68, е посочено в съобщението на финансовото министерство.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона са придобили банките – 50%, следвани от пенсионните фондове – 42.13%, договорни фондове – 5.20% и застрахователни дружества – 2.67 и на сто.

Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 185 базисни пункта. Постигнатата доходност е под тази на облигации в евро със сходен остатъчен матуритет на редица държави от ЕС и региона: Унгария (2.24%), Румъния (2.25%), Португалия (2.39%), Турция (2.82%) и Хърватия (3.74%).

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?