Потърпевши от картели ще могат да търсят обезщетения

Участниците ще споделят определените от съда компенсации

Потърпевши от картели ще могат да търсят обезщетения

Пострадалите потребители от картелно договорени цени ще имат право да предявяват съдебни искове срещу участниците в сговора и да претендират за обезщетения в размер от разликата между поддържаните изкуствено и пазарните цени. Това предвиждат поправки в Закона за защита на конкуренцията, одабрени от правителството в сряда.

Възможността за обезщетение на потърпевшите от картели ще важи както за физическите лица, така и за фирмите, чиито интереси са били накърнени. Завелите иск срещу картелите за изплащане на обезщетение ще трябва да представят доказателства в подкрепа на претенциите си, но не се посочва точно какви трябва да са те.

Когато при предявяването на обвиненията срещу шест вериги бензиностанции за картелни цени председателят на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) Юлия Ненкова обяви тази законова поправка бе коментирано, че доказването на щетата може да става с касови бележки.

Това обаче не е изрично регламентирано и ако при горивата може да се докаже с касов бон, че човек или фирма са заредили от договаряните цени, при картел между производители на олио например това трудно може да се докаже предвид, че малките магазини масово маркират само вида на продукта без да е ясно от коя фирма е, а на места на касовата бележса просто пише хранителни продукти и цената.

Давността за предявяване на исковете за обезщетение ще започва да тече от момента на окончателното произнасяне по картелните казуси. Възможно е постигане на извънсъдебни споразумения между ищците и участниците в картела. При подобно уреждане на спора, претенцията на пострадалия ще се намалява съгласно споразумението, а останалата част от обезщетението ще се търси от останалите неучаствали в уреждането на спора съизвършители.

По искане на съда КЗК ще може да оказва съдействие на съда за определяне размера на вредите.

Урежда се и въпросът относно отговорността на лицата, когато нарушението е извършено от две или повече предприятия. Предвижда се в тези случаи предприятията да носят солидарна отговорност, като всяко едно от тях ще бъде отговорно спрямо всички увредени лица за целия размер на вредата, а в последствие ще има правото да претендира от другите нарушители частта, която всеки от тях дължи.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес