Потребители сезират главния прокурор за източване на енергото във Варна

Потребители сезират главния прокурор за източване на енергото във Варна
Има данни за източването на Електроразпределение-Варна след придобиването ме от германската фирма E.ON. Това съобщи пред журналисти във вторник адвокат Иван Кръстев, представляващ Националната лига на потребителите на услуги, която вече води дело з-а некачествен ток в 139 села във Варненска област срещу мажоритарния собственик на енергото.

Кръстев каза, че до края на седмицата Националната лига на потребителите на услуги и Независимата синдикална федерация на енергетиците в България ще сезират главния прокурор Борис Велчев за източването на дружеството.

В отчета на варненското “Електроразпределение” за 2005 г. е посочено, че през 2004 година, когато дружеството е било държавно, приходите от дейността са 63,584 млн. лв., а финансовият резултат - печалба от 3,714 млн. лв. Година по-късно след закупуването на дружеството от Е.ОN, приходите от дейност са нараснали с почти 10 млн. лв., надхвърляйки 72 млн. лева, а фирмата е отчела загуба от 7,951 млн. лв., каза Кръстев.

За пръв път в страната електроразпределително дружество отчита такава голяма загуба, коментира той. Според изнесените от представителя на потребителската организация данни, преди продажбата дружеството е имало заеми в размер на 1 милион лева. През следващата година заемите са нараснали на 13,027 млн. лв.

Почти двойно са се увеличили и административните разходи, каза Кръстев. Докато през 2004 г. те са били 7,484 млн. лв., година по-късно са станали 13,950 млн. лв. Разходи "други" през 2005 година са се увеличили два пъти в сравнение с предходната година и са 27,491 млн. лева.

Адвокатът съобщи още, че на общото събрание на дружеството през 2005 година Е.ОN е отхвърлила предложението на държавата, която е акционер с 33 процента, за разпределяне на дивидент за 2004 година в размер на 1,060 млн. лв.

Съдебно-техническата експертиза за качеството на тока в 139-те села, съдещи E.ON, сочи, че в 72 от тях доставяната електроенергия не отговаря на изискванията на БДС, каза още Кръстев.

Имаме експертна оценка от специалисти от Техническия университет във Варна, която показва, че качеството на тока не е по стандарт в някои от варненските квартали като "Бриз", "Галата" и други, каза още Кръстев. Неговите очаквания са, че авариите ще зачестят. Следващото заседание на районния съд във Варна по делото, заведено срещу Е.ОN от лигата на потребителите, е на 11 октомври.

Споделяне

Още от Бизнес