Потреблението и износът ускориха ръста на БВП до 3.5%

Потреблението и износът ускориха ръста на БВП до 3.5%

Потреблението и външната търговия са довели до ускорен икономически ръст от 0.8 на сто през третото тримесечие на 2016 г. и така на годишна база брутният вътрешен продукт (БВП) се увеличава с 3.5% спрямо година по-рано. Това сочат експресните оценки за БВП, публикувани от Националния статистически институт във вторник.

Те се базират на предварителни налични към момента месечни и тримесечни данни за отделните икономически сектори, на експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на БВП, за които към момента на изчисленията не е налична директна базисна информация. Следващите по-конкретни оценки ще станат ясни на 6 декември.

Според сегашните данни брутната добавена стойност през юли-септември се е увеличила с 0.7 процента спрямо второто тримесечие.. Износът на стоки и услуги допринася с 2.1 на сто в растежа, а крайното потребление – с 1.3 процента, за отчитания период.

Годишното изменение на брутната добавена стойност е 2.5 процента, според сезонно изградените данни. За година крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 1%. Бруто образуването на основен капитал отчита спад през третото тримесечие на 2016 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година с 4 на сто. Износът и вносът на стоки и услуги се увеличават съответно с 8.5 и 3.9 процента.

Според експресните оценки на НСИ за третото тримесечие на 2016 г. БВП в номинално изражение достига 24.631 млрд. лева. Реализираната добавена стойност през третото тримесечие на 2016 г. е 21.168 млрд. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (69.7%), което в стойностно изражение възлиза на 17 160 млн. лева. През третото тримесечие на 2016 г. бруто капиталообразуването е 4 508 млн. лв. и заема 18.3% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?