Повече българи пътували зад граница през юли, по-малко чужди туристи у нас

Повече българи пътували зад граница през юли, по-малко чужди туристи у нас

През юли има значителен ръст на българите, пътували зад граница спрямо година по-рано, и сериозен спад на чуждите туристи, гостували у нас, сочат данните на Националния статистически институт, обявени в четвъртък.

На екскурзия, ваканция, гости или командировка с чужбина през юли са били  528.6 хил. българи, което е с 16.5% над регистрираните през същия месец на миналата година. Най-сериозен е ръстът на пътувалите до Обединеното кралство - с 44.1%, към Турция - с 24.9%, Гърция - с 24.4%, Германия - с 12.6%, Франция - с 9.9%, Сърбия - с 9.6%, Испания - с 8.9%, Италия - с 6.8%, Австрия - с 4.7%, и други.

Същевременно намаляват пътуванията към Чешката република - с 15.6%, Португалия - с 10.0%, Израел - със 7.5%, Румъния - с 2.8%, и други.

Най-често – в 42.4 на сто от случаите, българите пътуват в чужбина за гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия. Малко по-малко – 41.7 процента, са почиващите зад граница и екскурзиантите. В командировка в летния месец са били 15.9%.

В сравнение с юли 2014 г. e регистрирано увеличение при пътуванията с цел почивка и екскурзия - с 50.1%, и с други цели - с 4.5%, докато тези със служебна цел намаляват с 9.1%.

През юли 2015 г. с други цели са били 68.7% от пътуванията към Белгия и 63.2% - към Обединеното кралство. Пътуванията със служебна цел към Румъния са 45.9%, а тези към Италия и Гърция с цел почивка и екскурзия са съответно 65.2 и 64.3% от всички реализирани пътувания на български граждани към тези страни, съобщават от статистиката.

През миналия месец у нас са влезли 1.6319 млн. чужденци, което е с 9 на сто по-малко спрямо година по-рано. Отчита са намаление при посещенията по всички наблюдавани цели: със служебна цел - с 50.1%, с други цели - с 4.9%, и с цел почивка и екскурзия - с 3.4%.

От общия брой чужденци, посетили България през юли 2015 г., дeлът на гражданите от Европейския съюз е 58.5%, или с 13.6% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Спад има при посещенията на граждани от Австрия - с 34.9%, Германия - с 28.9%, Чешката република - с 23.4%, Холандия - с 20.6%, Гърция - с 20.4%, Обединеното кралство - с 14.4%, и други.

Същевременно се увеличават посещенията на граждани от Франция - с 12.6%, Словакия - със 7.5%, Италия - със 7.0%, Дания - с 6.7%, и други.

Намаляват и посещенията на граждани от групата „Други европейски страни”1 - с 4.8%, като най-голямо е намалението на посещенията на граждани от Руската федерация - с 19.2%.

През юли 2015 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 55.4%, следвани от посещенията с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - 38.7%, и със служебна цел - 5.9%.

Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 98.0% от всички посещения на граждани от Израел и 90.9% - от Руската федерация. Служебните пътувания са 27.8% от всички посещения на граждани от Италия, а с други цели са 85.5% от посещенията на граждани от Гърция и 78.2% - от Турция.

Споделяне

Още от Бизнес

Започна кампанията за предсрочните избори. Ще променят ли нещо те?