Повече домакинства получават помощи за отопление

Повече домакинства получават помощи за отопление

Над 247 000 души и семейства са кандидатствали до 24 септември за целева помощ за отопление за предстоящия зимен сезон. На 189 361 от тях вече са издадени заповеди за отпускане на целевата помощ. За същия период на 2018 г. заявление-декларации за получаване на целева помощ за отопление са подали 203 401 лица и семейства и са издадени 154 982 заповеди за отпускане на целева помощ за отопление. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по време на петъчния парламентарен контрол.

Кандидатстването за енергийно подпомагане започна на 1 юли и ще продължи до 31 октомври. Хората, нуждаещи се от този вид социална подкрепа, могат да подават документи в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящия си адрес.
През предстоящия отоплителен сезон от 1 ноември 2019 г. до 31 март 2020 г. месечният размер на помощта за отопление ще е 93.18 лв., което е с 24.5% повече в сравнение с миналата година. Общата стойност на помощта, която се изплаща от Агенцията за социално подпомагане ще се повиши с 91,75 лв. – от 374.15 лв. на 465.90 лв. Към края на август са изплатени 40 626 065 лв. на 92 171 лица и семейства – с близо 50 000 повече в сравнение с миналата година.

Отчетните данни показват положителен ефект от предприетите действия от страна на Министерството на труда и социалната политика за разширяване на обхвата на целевите групи за енергийно подпомагане, който факт се доказва с увеличения брой на лицата и семействата, имащи право да получат помощта, посочи Петков.

Той обясни, че във връзка с провежданата от правителството политика, насочена към стимулиране на връщането и задържането на децата в образователната система се въведоха три нови целеви групи. Тези групи включват: деца, които не ходят на училище; деца, които не ходят на училище, но са регистрирани в дирекции “Бюро по труда“ и родители, отглеждащи деца, които не ходят на училище. За да се постигне стимулиращ ефект за връщането и задържането на децата в училище, се предвижда ограничаване на достъпа до помощта.

Споделяне

Още от България

Как оценявате кандидата на ИТН за премиер?