Повече дрехи и обувки се продавали през ноември

Промишлеността отбелязва ръст, строителната продукция намалява

Повече дрехи и обувки се продавали през ноември

Потреблението на дрехи и обувки се е раздвижило през ноември, след като четири месеца поред регистрира намаление. Продажбите на тези продукти са нараснали с 10.7% през ноември в сравнение с октомври вероятно заради есенните разпродажби и покупките на зимни дрехи и обувки.

Това е и най-големият ръст на потреблението, показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за търговията на дребно. Засилените продажби на дрехи и обувки са и основната причина за общо минимално повишаване на потреблението с 0.1% през ноември спрямо октомври 2014 г.

Освен дрехи през месеца са се купувала повече битова техника и мебели, компютри и телефони. Раздвижването в тези сегменти е минимално.

Незначително се е свило потреблението на храни - с - 0.1%, автомобилни горива и смазочни материя - с -0.8%. С 1% са намалели продажбите по интернет и пощата, а най-голям е спадът при потреблението на лекарства (-2.7 на сто).

На годишна база потреблението е нараснало във всички групи стоки. Цялостният ръст на оборотите на търговците на дребно е 2.3% спрямо ноември 2013 г. Най-голямо е увеличението на продажбите по интернет и пощата - с 13.3 на сто.

Ръст и в промишлеността

Промишленото производство също отбелязва ръст през ноември, както на годишна, така и на месечна база, съобщи НСИ. Повишението спрямо октомври е с 0.4%, а спрямо ноември 2013 г. - с 0.9 на сто.
Увеличение в сравнение с предходния месец е регистрирано в добивната и преработващата промишленост и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ. В преработващата промишленост най-сериозно е раздвижването при ремонта и инсталирането на машини (с 26.7%), обработката на кожи и производството на обувки и други изделия от обработени кожи (с 16.9%), производството на машини и оборудване (с 10.6%), печатната дейност (с 8.1%). Най-голям спад има в химичната промишленост и производството на метали.

Ръст на годишна база отбелязва само преработващата промишленост, а добивната промишленост и производството и разпределението на електрическа и топлоенергия отчитат спад. При ремонта и инсталирането на машини увеличението е с 51.7 на сто за година. С почти 36 на сто е нараснало производството автомобили и ремаркета, а с повече от 1/3 на обработени кожи и изделия от тях. Намаляло е производството на метали, дървен материал и облекло и текстил.

Лоши резултати за строителството

Влошаване на резултатите в строителството с 0.5% на месечна база през ноември отчита НСИ. На годишна база се отбелязва ръст от 1.4%. Той се дължи на двуцифреното увеличение на инженерното строителство, а причината са основно европейските инфраструктурни проекти, които са и основен източник на поръчки и средства за сектора. Сградното строителство отбелязва спад за тринадесети пореден месец. И двата вида строителство отбелязват по-лоши резултати през ноември спрямо октомври 2014 г., като по-голям е той при изграждането на сгради.

Споделяне

Още от Бизнес