Повече хора са отишли на профилактични прегледи през миналата година

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) отчете увеличение на възрастните и децата, които през миналата година са преминали през профилактичен преглед при личния си лекар. Традиционно половината осигурени не се явяват на тези прегледи. През 2012 година 2 345 243 души над18 години са направили профилактичен преглед при личния си лекар или със 120 000 души повече спрямо 2011 година.

Увеличение на профилактичните прегледи има и при децата на възраст от 2 до 7 години по програмата “Детско здравеопазване“. През миналата година са направени 574 396 прегледа в тази възрастова група. За сравнение през същия период на 2011 г. прегледите са били 561 009.

При бебетата до 1 година през миналата година лекарите са извършили над 600 000 профилактични прегледи. Над 214 000 прегледи са направени на деца между 1 и 2 години и близо 640 000 - на деца на възраст между 7 и 18 години.

На децата от 0 до 18 години са направени 1 115 000 имунизации.

По програма “Майчино здравеопазване“ за 2012 г. личните лекари са извършили 9 812 профилактични прегледи на бременни жени, а лекарите специалисти – 387 518.

При провеждането на профилактичния преглед в случай, че пациентът попада в определена рискова група от сърдечно-съдови, злокачествени заболявания или захарен диабет, при необходимост и по преценка на личния лекар, се издава направление за консултация със специалист. Целта е по този начин да бъдат открити и лекувани навреме социално значими и приоритетни за страната заболявания.

Профилактичните прегледи при децата се извършват от личния им лекар, а в случай, че той няма придобита специалност по детски болести, по желание на родителя, може да се извършват от лекар с придобита специалност по детски болести. Профилактиката на бременните се извършва от специалист по акушерство и гинекология или от личния лекар по желание на жената, като при бременни с повишен риск се осъществява от специалист по акушерство и гинекология.

Децата на възраст до 1 година подлежат на профилактични прегледи всеки месец, от 1 до 2 години – 4 пъти в годината, от 2 до 7 години – два пъти годишно, а от 7 до 18 години – един път годишно.

От 2013 година в пакета за профилактика при децата е включено и едно ново изследване - ехография на отделителна система при деца до 1 година.

Споделяне

Още от България

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?