Повече от половината българи смятат, че качеството на въздуха у нас е влошено

Повече от половината българи смятат, че качеството на въздуха у нас е влошено

Близо 60% от българите смятат, че през последните години у нас се диша по-мръсен въздух от преди. Според 27 на сто пък качеството му е същото. В Европа процентите са съответно 47 и 33. Едва 5% в България и 13% в ЕС са на мнение, че качеството на въздуха се е подобрило.

Това сочат изводите от изследване на нагласите на европейските граждани спрямо околната среда, проведено от Евробарометър.

Малко над 40 на сто, както в България, така и в Европа смятат, че прилагането на по-строги мерки за контрол на замърсяването от промишлени дейности и дейностите за производство на електроенергия е най-ефективният начин за решаване на проблема.

Близо 70% от българите описват околната среда като "много важна", същевременно 40% твърдят, че не са намалили потреблението на найлонови торби за еднократна употреба. В ЕС значително по-малко хора са отговорили по този начин – 23 на сто.

Повечето българи (59%) посочват за най-важен проблем, свързан с околната среда, именно замърсяването на въздуха. За европейците (51%) измененията на климата изпъкват като най-наболял въпрос. При българите процентът е по-нисък – 36 на сто.

На по-задни позиции остават растящото количество отпадъци (40% за ЕС, 48% за България), замърсяването на водите (36% за ЕС и 45% за България) и селскостопанското замърсяване и замърсяването на почвата (34% за ЕС и 45% за България).

Висок дял и сред българите (59%), и сред европейците (67%) оценяват, че решенията за защита на околната среда трябва да се взимат съвместно в рамките на ЕС.

Българите масово (47%) определят по-тежките глоби като начин за справяне с проблемите, свързани с околната среда. 43% са за по-строго законодателство в областта.

Споделяне

Още от Европа

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?