Повече от половината новопостъпили на работа са по програми и мерки за заетост

На работа през януари са постъпили 21 874 безработни, отчетоха в петък от Агенцията по заетостта. Оттам обясниха, че новопостъпилите на работа са със 7 054 повече спрямо предходния декември миналата година и с 9 662-ма повече в сравнение с януари 2012 година.

По-малко от половината хора, започнали работа през януари, или 10 000 души, са започнали работа на първичния пазар, докато по програми и мерки за заетост от Националния план за действие по заетостта и по схеми на Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" са постъпили на работа 11 874 безработни.

Безработицата през януари традиционно нараства и по данните на Агенцията по заетостта, които отчитат само хората, регистрирани в бюрата по труда, тя е била 11.9 % или с 0.5 процентни пункта по-висока от декември миналата година.

В бюрата по труда са регистрирани 391 683 безработни - с 15 913 повече в сравнение с декември 2012 година.

Новорегистрираните безработни през януари са 53 566 души. Частният сектор е освободил 43.8 на сто от тях. Нараства делът на новорегистрираните безработни, освободени от сектор "Услуги", а на освободените от секторите "Индустрия" и "Селско, горско и рибно стопанство" - намалява, посочват от агенцията.

Търсенето на работна сила в бюрата по труда през януари нараства. Обявени са общо над 25 хиляди свободни работни места.

Споделяне

Още от България

Докъде е проникнала руската шпионска и пропагандна мрежа в България?