Повече от половината пенсионирали се през 2012 г. са под 60 години

Хората предпочитат рано да получат по-малко пари, за да допълват дохода си

Повече от половината пенсионирали се през 2012 г. са под 60 години

Преобладаващата част от пенсиониралите се през миналата година са излезли в пенсия по-рано от предвиденото - било заради възползването от опцията за ранно пенсиониране, поради инвалидност или по друга причина. Това показва анализ на Националния осигурителен институт (НОИ), публикуван в петък. От института отчитат тенденция, че хората предпочитат да се пенсионират по-рано и да взимат макар и ниска пенсия, за да допълват трудовия си доход в несигурната икономическа обстановка.

 

През 2012 година са се пенсионирали 89 879 души като 76 210 души са получили лични пенсии, а останалите – наследствени. Средната пенсионна възраст е била 56.2 години при изисквана за най-масовата трета категория труд възраст от 60 години и 4 месеца за жените и 63 години и 4 месеца за мъжете.

 

14.8% от новите пенсионери или 13 332 души са на възраст до 44 години. От 50 до 54 години са 6% или 5 404 души. От 55 до 59 години са 8 928 души или 9.9% от новите пенсионери, а от 55 до 59 години са 20 784 души или 23% от пенсионерите. Така повече от половината нови пенсионери са на възраст под 60 години, т.е. под изискването за най-масовата трета категория труд. Пенсионерите над 60 години са 46.1% като хората на възраст над 70 години са под 1%.

 

През 2012 година 42 141 души са получили лични пенсии за осигурителен стаж и възраст като спрямо 2011 година има намаление със 17 511 (29.4%), което се дължи на увеличението на необходимите стаж и възраст с по 4 месеца от началото на 2012 година. Преди законно установената възраст са се пенсионирали 22.3% от новите пенсионери. Причината за това е възможността за ранно пенсиониране на работещите при тежки условия на труд. За сравнение - през 2011 година 24.4%от новите пенсионери са били под стандартната възраст за пенсиониране.

 

22 971 души или 54.5% са се пенсионирали със смесен осигурителен стаж от различни категории труд. Хората с трета категория труд са 19 049 (45.2%), което е с 9 192 или 32.5% по-малко от 2011 година. 118 (0.3%) са новите пенсионери, работили в условията на първа и втора категория труд, което представлява с 32 (37.2%) повече от 2011 година.

 

Пенсиите, отпуснати на хора от силовите ведомства – МВР, Министерството на отбраната и др., са 2 829, което e с 312 (12.4%) повече в сравнение с 2011 година Тези пенсии са 3.7% от всички ново отпуснати лични първи пенсии. Хората от тези ведомства са се пенсионирали доста по-рано от останалите - на средна възраст 49 години и седем месеца.

 

През 2012 година 27 452 души са получили лични пенсии за инвалидност поради общо заболяване, като техният относителен дял е 36% при 29.6% през 2011 година. От НОИ уточняват, че ако се сравняват цифрите като абсолютни стойности всъщност има намаление с 393 души на хората с инвалидни пенсии или с 1.4%. Като относителен дял обаче процентът е по-висок заради по-малкия брой пенсионери като цяло вследствие на вдигнатите възраст и стаж.

 

При инвалидните пенсии с най-висок дял е групата на новите пенсионери на възраст от 50 до 59 години – 50.1%. От НОИ посочват, че причините за това са както в по-високата заболеваемост на населението, така и в желанието да се допълва доход. Изводът от анализа е, че хората предпочитат да получат макар и ниска инвалидна пенсия, с която да допълват доходите си от труд предвид несигурните икономическите условия.

 

Преобладаващата част – 83.6% от новоотпуснатите инвалидни пенсии са на хора под 60-годишна възраст, като делът на тези под 50 години е 33.5%.Средният осигурителен стаж на пенсиониралите се през 2012 година с инвалидни пенсии е 18.5 години при изискуем стаж за трета категория труд – 37 години и четири месеца за мъжете и 34 години и четири месеца за жените. Средният осигурителен стаж при хората с намалена работоспособност над 90% е 18.8 години, при тези с намалена работоспособност от 71 до 90% е 18.9 години, а при лицата с намалена трудоспособност от 50 до 70% - 18.4 години.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Кой е най-добрият вариант след падането на кабинета "Петков"?