Повечето членки на ЕС не се справят с мръсния въздух

Повечето членки на ЕС не се справят с мръсния въздух

По-голямата част от страните членки на Европейския съюз, сред които и България, изостават в прилагането на мерките за намаляване на замърсяването на въздуха и трябва да увеличат усилията си в тази посока, за да се предотвратяват респираторните заболявания и случаите на преждевременна смърт, причинени от замърсения въздух. Това сочи доклад на ЕК с оценка на прилагането на първите програми с мерки на държавите за контрол на вредните емисии.

Според него пред опасността да не изпълнят своите задължения за намаляване на емисиите саи са изправени повечето страни. Някои членки демонстрират добри практики, които следва да служат за пример, но други трябва да предприемат допълнителни мерки за подобряване качеството на въздуха, посочват от Брюксел.  Особено необходими са усилията в областта на селското стопанство за ограничаване на емисиите на амоняк, допълва се в съобщението.

Комисията ще продължи да проследява и подпомага финансово националните усилия за намаляване наполовина на отрицателното въздействие на атмосферните замърсявания върху здравето на европейските граждани до 2030 г.

"Инвестирането в по-чист въздух е инвестиция за здравето на гражданите, за нашия климат и за стимулиране на развитието на икономиката ни. Това е логиката в основата на Европейския зелен пакт и логиката, от която се нуждае околната ни среда", коментира европейският екокомисар Виргиниюс Синкявичюс.

Целта е намаляване на емисиите за 2020 г. - 2029 г., на пет важни замърсителя на въздуха: азотни оксиди (NOx), неметанови летливи органични съединения, серен двуокис (SO2), амоняк (NH3) и фини прахови частици (PM2.5). Спазването на задълженията за намаляване на емисиите от 2020 г. ще бъде проверено през 2022 г., когато ще са налице инвентаризациите на емисиите за 2020 г., допълват от ЕК.

Споделяне

Още по темата

Още от Европа

Колко време давате на новия парламент?