Повечето родители са “за“ децата да посещават забавачка

Повечето родители са “за“ децата да посещават забавачка

Повечето родители са “за“ това децата да посещават детска градина, сочи проучване на НЦИОМ, поръчано от образователното министерство и депутати на ГЕРБ. Данните от допитването, оповестени във вторник, излизат в навечерието на старта на предучилищната подготовка за петгодишните.

Първоначално тя бе замислена като задължителна, но от тази есен се оказа, че ще тръгне пилотно в около стотина готови за въвеждането ѝ общини. Идеята бе деца, които не са обхванати от детските градини, да бъдат приобщени към системата и подготвени за започването на училището, така че всички деца да имат приблизително равен старт в първи клас.

Според проучването на НЦИОМ 83.9 на сто от родителите смятат, че децата трябва да тръгват на забавачка преди да навършат 5 години, а според 95.1 на сто на 5 години детето им вече трябва да бъде в детска градина.

Две трети от българите намират за добре децата да тръгват на детска градина от тригодишна възраст. Според изследването под един процент от запитаните са на мнение, че децата у нас не трябва изобщо да ходят на забавачка.

За посещение на детска градина от 4-годишна възраст и по-късно се обявяват предимно заможните българи, които предпочитат по-персонален подход при отглеждане на децата.

Според 51 на сто здравословното състояние на децата в детската градина е основният фактор, когато се взема решение дали едно дете да бъде спряно от детска градина.

Общо 11 на сто биха спрели детето си заради липсата на пари за заплащане на таксите.

За 82 процента е целесъобразно държавата да поеме разходите за храна на социално слабите деца в детските градини.

“Хората искат гаранции, че държавата ще подпомага наистина социално слабите деца, а не децата на хора, които намират вратички в социалното законодателство“, коментират от НЦИОМ. Според тях храненето на деца на многодетни семейства също трябва да се субсидира от държавата.

Очакванията на родителите към детската градина са свързани предимно с изграждане на умения за общуване и развитие на способностите на децата. На придобиването на конкретни знания като четене и смятане държат повече мъжете,

ниско образованите анкетирани, както и възрастните българи.

Майките поставят акцент на необходимостта децата им да общуват и да се интегрират към връстниците си от ранна възраст, както и да пребивават в среда, заредена с положителни емоции.

Според 83 на сто от българите дете, което е ходило в детска градина, в първи клас ще се справи по-добре с учебния материал от дете, което не е посещавало градина. Общо 92 на сто смятат, че децата, посещавали детски градини, с по-голяма лекота общуват със съучениците и преподавателите си в началния курс на училището.

Много висок е делът и на преценяващите, че дете, което е посещавало детска градина, ще успее да се концентрира и да работи по-добре в клас - 89 процента, а 80 на сто от българите са убедени, че игровите ситуации и общуването с връстници възпитават децата в правилата на поведение и общуване.

Според НЦИОМ схващането, че на детска градина ходят главно деца, които няма как да бъдат гледани вкъщи, остава в миналото.

Според 49 на сто от анкетираните основната функция на детската градина е тя да бъде благоприятна среда, в която да се откриват, насочват и развиват способностите на детето и да се изграждат уменията му за живота.

По-малка част - 36 на сто от участвалите в проучването, очакват детската градина да учи децата на ред и дисциплина, като това е схващането на най-възрастните, на бедните и на ниско образованите, които гледат на институциите за работа с деца главно като на въдворяващи ред и дисциплина.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?