Повелята за защита на дюните затъна в хаотични законови идеи

Повелята за защита на дюните затъна в хаотични законови идеи

Политическата повеля за засилване защитата на пясъчните дюни и спирането на строежи в защитените територии изпадна в ситуация, в която трите отговорни министерства предлагат различни идеи за законови поправки, които оспорват помежду си и не се харесват на природозащитниците. На практика няма сближаване на позициите по обявеното още предишния ден от зелените неразбирателство и то дори се задълбочава. Публикуваните в сряда от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) предложения за промени в седем закона във връзка със случая “Дюнигейт”, при който бяха продадени 29 дка край Несебър в края на миналата година за строеж на 122 жилищни сгради, не се харесаха от екокоалицията "За да остане природа в България".

Според нея, вместо да се подобри, се влошава законовата защита на дюните. Министерствата на регионалното развитие, на земеделието и на околната среда обаче не са съгласни и смятат твърдението на зелените за некоректно, защото част от исканията на природозащитниците са отразени, но в същото време откриват проблеми с предложенията на другите .

 

Коментари по проектите за изменение на законите могат да бъдат изпращани на [email protected] до 15 януари. През следващата седмица те ще бъдат подложени на обществено обсъждане с всички заинтересовани лица, институции и браншови организации в парламента, е посочено в съобщението на МРРБ.

 

Според зелените, “най-скандално е предложението на МРРБ”, с което се приема, че е възможно да има дюни и във зона "Б" по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). “Това ще създаде противоречие в закона, който сега казва императивно, че всички дюни са само в зона "А", без значение дали са на до 100 метра от морето или на повече", посочват зелените.

 

МРРБ не са съгласни с определянето като скандално на предложението на МРРБ, дюни да има и в зона "Б" по ЗУЧК. Целта на този текст е не да “влоши защитата на дюните“, а напротив да се увеличи степента и зоната на защита на това специфично природно образувание, се казва в съобщението на МРРБ.

 

Строителните планове в интернет

 

Проектите на общи устройствени планове (ОУП) да се публикуват в интернет страницата на съответната община преди провеждане на общественото обсъждане. Одобреният ОУП също ще се публикува в интернет и то не само на страницата на съответната община, но и на тази на МРРБ. Тези промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ) инициира МРРБ.

 

Предлага се заинтересувани лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове (ПУП) и на техните изменения да са собствениците на имотите, а до тяхното въвеждане – съседите. Дава се право на екоорганизациите също да бъдат заинтересована страна при одобряването на ПУП.

 

Тези промени са част от исканията на зелените. Не са удовлетворени обаче предложенията им за обжалваемост на ОУП, за прозрачност и обжалваемост на подробните устройствени планове (ПУП), както и на строителните разрешения.

 

Според МРРБ, само когато имотът е в защитена зона и защитена територия, заинтересованите лица ще могат да обжалват ПУП, но не и строителното разрешение. Всички други случаи на екологичен проблем са извън кръга за обжалване, посочват от “За да остане природа в България”.

 

Продажбите на гори

 

Министерството на земеделието предлага промени в два закона - за горите и за опазване на земеделските земи. С тях се предвижда спиране на всички сделки с имоти, които попадат в двете зони по Закона за Черноморското крайбрежие, както и в защитени територии и мрежата Натура 2000, казаха от земеделското министерство.

 

Изключение за застрояване на такива територии се правят само за обектите, които са от национално, регионално или местно значение, както и тези за военни нужди.

 

Според зелените обаче в предложенията на агроминистерството не се предлага спиране на продажбата на държавни гори в Натура 2000.

 

Според МОСВ имало и общински дюни

 

Въпреки че в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие изрично е записано, че дюните са публична държавна собственост, Министерството на околната среда предлага промяна, според която да има и дюни общинска собственост.

 

Това, според зелените, е скандално отстъпление от защитата на дюните по настоящия ЗУЧК. “Вместо да се ангажират с мерки за прилагане на закона, който действа от четири години, МОСВ също като МРРБ явно иска да отслаби защитата върху дюните и да ги даде в ръцете на корумпирани общини”, посочват от “За да остане природа в България”.

 

МОСВ е приело предложението на природозащитниците да се предвиди подзаконов акт в Закона за биологичното разнообразие, с който да се въведе методика за преценяване въздействието върху зона от Натура 2000.

 

Оценката на комулативния ефект на инвестиционно предложение, план, програма или проект върху предмета на опазване в защитена зона да се извършва по методика, одобрена от министъра на околната среда и водите, предлагат от ековедомството.

 

То смята още, че трябва да се съкрати до една година срокът за обявяване на заповедите за Натура 2000 зони за местообитанията, когато има дюни в тях. Според зелените това не решава проблема с отразяването на дюните в кадастъра съгласно ЗУЧК. За останалите зони за местообитанията от Натура 2000 МОСВ обаче удължава срока от сегашните четири години на шест.

 

Трите министерства предлагат промени в общо седем закона – за черноморското крайбрежие, за устройство на територията, за горите, за опазване на земеделските земи, за защитените територии, за биологичното разнообразие и за опазване на околната среда. За да минат по-бързо през парламента, ще се променят само преходните и заключителните разпоредби само на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), с които ще се коригират останалите закони, стана ясно от думите на министъра на регионалното развитие Лиляна Павлова.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Докъде е проникнала руската шпионска и пропагандна мрежа в България?