Повишава се контролът върху затворените уранови мини у нас

До три седмици да бъде изготвен доклад за състоянието на бившите уранови мини у нас и за данните от мониторинга на повърхностните и подземните води в районите на затворените през 1992 г. находища. Това е наредил министърът на икономиката Емил Караниколов на държавната фирма "Екоинженеринг-РМ“ ЕООД, чийто принципал е ведомството.

Дружеството от 1998 г. отговаря за рекултивацията на над 30 уранови мини в страната, шахти и други съоръжения към тези обекти. То също така следи за състоянието на околната среда около затворените находища на уран.

На среща на Караниколов с ръководството на "Екоинженеринг-РМ“ са били набелязани мерки за оценка на състоянието на съоръженията и повишаване ефективността на мониторинга на закритите уранови мини, съобщиха от Министерството на икономиката в петък, ден след встъпване на новия министър в длъжност.

От съобщението става ясно, че тези мерки се предприемат в изпълнение на решение от Консултативния съвет за ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова суровина към Министерство на икономиката, взето на заседание от 21 април 2017 г.

Приоритет в дейността на министерството и на "Екоинженеринг-РМ“ ЕООД ще бъде чрез засилен контрол да се осигури и гарантира безопасната експлоатация на съоръженията и недопускане на риск от радиоактивно замърсяване на почвата и водите, посочиха от ведомството.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?