Повишена е месечната екосанция на ТЕЦ „Бобов дол”

Регионалната инспекция по околна среда и води – София увеличи с 2 023 лв. санкцията за ТЕЦ „Бобов дол” заради превишение на допустимите концентрации на вредни вещества във въздуха. Екоглобата в размер на 3 238 лв. влиза в сила със задна дата от 3 март, съобщиха от РИОСВ-София.2007 г. Тогава са били регистрирани наднормени концентрации на серен диоксид и прах от Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда. Установено е слабо превишаване на изхвърления серен двуокис, а количество прах е два пъти над допустимите количества. 

Санкциите, които РИОСВ – София налага на централата, са от 2000 г. Всичките са за установени наднормени стойности на вредни вещества в атмосферния въздух.

Споделяне

Още от България