Появиха се фалшиви преброители на агростопанства

За фалшиви преброители на земеделски стопанства, появили се в София, предупреди в четвъртък Министерството на земеделието и храните.

Във ведомството бил получен сигнал за мним анкетьор, който се легитимирал с фалшив документ подобен на картата на преброителите. Той не предоставял на издирваните от него по списък хора статистически въпросник, а събирал данни само дали се обработва земята.

Гражданите, които информирали за случая ведомството, са притеснени за своята лична информация, както и за целите на задаваните от фалшивите преброители въпроси към тях. Зам.-министърът на земеделието Светлана Боянова посъветва хората да проверяват картата на анкетьора и при съмнения да запишат номера ѝ и веднага да сигнализират полицията.

Боянова допълни, че преброяването на земеделските стопанства става по график, за който могат да получат информация от общинските земеделски служби, както и от областните дирекции “Земеделие и гори”. Освен това те трябва да получат еднотипен въпросник от 16 страници и 61 въпроса в него.

Възможно е в предварителните списъци, които са изготвени на база предишното преброяване през 2003 г. и данни от поземления фонд и разплащателната агенция в земеделския фонд, да са попаднали и стопани, които са спрели дейност. Въпреки това те трябва да получат целия въпросник, а не само да бъдат питани дали гледат животни или обработват земята си.

За първата седмица от старта на анкетата на 1 септември са преброени 18 хил. земеделски стопанства. Събирането на данни ще продължи до 30 ноември.

Информацията е необходима за изготвяне на позицията на България за Общата селскостопанска политика за новия програмен период от 2014 до 2020 година.

Преброяването е първото, което е напълно съвместимо с европейските критерии и показатели и е част от задължителната актуализация на данните, провеждани от Евростат на всеки десет години.

Споделяне

Още от България