Позитивни данни на НСИ за третото тримесечие, с изключение на електропроизводството

Позитивни данни на НСИ за третото тримесечие, с изключение на електропроизводството

На годишна база се отчита ръст на индекса на промишленото производство в добивната промишленост с 9.4 процента, а в преработващата промишленост - с 2.5%. Спад има при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия, и газ - с 6.8 на сто. Това показват данните от бизнес анкетите на НСИ през декември 2019 г.

Календарно изгладените данни за строителната продукция през октомври 2019 г. показват нарастване от 3.1 на сто в сравнение със същия месец на 2018 година. На годишна база нарастването на строителната продукция през октомври 2019 г. се определя от положителния темп при сградното строителство, където увеличението е със 7.9 процента, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано намаление с 3.0 на сто.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през третото тримесечие на 2019 г. възлиза на 31 764 млн. лв. по текущи цени. Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.7 на сто на БВП през третото тримесечие на 2019 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.8 процента спрямо второто тримесечие на 2019 година, допълват от статистическия институт.

През октомври 2019 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, нараства с 1.2 процента в сравнение със същия месец на предходната година.

Коефициентът на безработица е 3.7 процента и в сравнение с третото тримесечие на 2018 г. намалява с 1.3 процентни пункта. Коефициентът на безработица за мъжете е 3.8 процента, а за жените - 3.4 процента, отчитат още от НСИ.

По предварителни данни през третото тримесечие на 2019 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 10.0 на сто спрямо третото тримесечие на 2018 година. Увеличението в индустрията е с 8.3 процента, в услугите - с 10.5 на сто, и в строителството - с 10.1 процента, се посочва още в съобщението.

Споделяне
Още от Бизнес