Правенето на бизнес в България става по-трудно

Страната пада с две позиции надолу в класацията Doing Business на Световната банка

Правенето на бизнес в България става по-трудно

България заема 66 място от 185 държави в класацията Doing Business 2013 на Световната банка, което е спад с две позиции спрямо миналата година.

В България по-лесно се получават разрешителни за строителство, а също така се наблюдават улеснения при плащането на такси и данъци, но като цяло процесът на стартиране на бизнес се е усложнил. България на 57 място по започване на бизнес, което е отстъпление от предходната година, когато сме били на 48. При получаването на разрешително за строеж отстъплението спрямо миналата година е по-малко: слезли сме на 123 от 119-то място.

За седма поредна година най-благоприятни за предприемачите са държавните регулации в Сингапур. Следват Хонконг, Нова Зеландия, САЩ, Дания, Норвегия, Обединеното кралство, Корея, Грузия и Австралия. Прави впечатление, че в челната десятка попада Грузия.

"Отличник" според Световната банка е правителството на Полша, чиито реформи са придвижили страната от 62-ро на 55-о място в класацията само за година. Полша излезе на първо място по благоприятни за бизнеса промени, извършени в Източна Европа и Централна Азия през миналата година. Бизнес реформите на страната са свързани с улесняването на регистрирането на собственост, плащането на данъци, изпълнението на договори и решаването на проблеми, свързани с неплатежоспособност.

Най-неблагоприятни са условията за бизнес в Африка: Демократична република Конго, Еритрея, Конго, Чад и Централната Африканска република. Сред големите търговски партньори на България напредък е отбелязала Русия, която се е изкачила на 112-то място от 120-то, а също така в Сърбия.

България стои добре в сравнение с двете най-силни балкански държави: Турция и Гърция, които са съответно на 71-ва и 78-ма позиция. Страната ни се представя по-добре и от Румъния, която е 72-ра.

Разбивката по различни критерии показва, че за България най-големият спад в класацията е при започването на бизнес - от 48-о на 57-о място, т.е. спад с 9 пункта. Следващото отстъпление (с 8 пункта) засяга плащането на данъци - от 83-о на 91-о място. Продължава влошаването при сдобиването със строителни разрешителни (слизане от 119-о на 123-о място) и свързването с ток (от 125-о на 128-о).

От общо 10 критерия има отстъпление по 6, минимално подобряване по три (трансгранична търговия, прилагане на договорите и обявяване в несъстоятелност) и няма промяна по един (регистриране на собственост).

Авторите на доклада проверяват условията за бизнес, като използват за модел строителство на двуетажен склад за обикновени стоки с разгъната площ 1300 кв.м, който се намира в крайградска зона и е на 10 метра от път, ВиК, електропреносна мрежа и телефони кабели. Издигането му може да стане за около 8 месеца (30 седмици). В България за започването са необходими средно 107 дни, преминаване през 21 процедури и разходи за тях, възлизащи на 293% от средния доход за глава от населението (в богатите страни от ОИСР този показател е 79%).

За другата проблемна тема - свързването на обекта с електропреносната мрежа, е използван модел за отношения с CEZ. Мрежата е на 150 метра и трябва да се изгради връзка за трифазен ток с пресичане на шосе към хладилен склад с месечно потребление от 0.07 GWh. Приключването на работата с електропреносното дружество отнема 130 календарни дни, преминаване през 6 процедури и заплащане на разходи, равни на 340% от средния доход на глава от населението (в модела - около 33 000 лева).

При данъците е описано как фирмата извършва 15 плащания, отнемащи 28.7% от печалбата (средният показател за Източна Европа и бившия СССР е 40.5%). У нас това отнема 454 часа, докато в района става за 260 часа, а в развитите държави от ОИСР - 176 часа.

Световната банка и Международната финансова корпорация изготвят за десети път ежегодния си рейтинг Doing Business, който показва какви трябва да бъдат условията за правенето на бизнес през 2013. Целта на класацията е да опише условията за работа на малките и средни предприятия в страните, отбелязват авторите на класацията.

Според новия доклад, представителите на бизнеса в развиващите се страни смятат, че днес е далеч по-лесно да правиш бизнес, отколкото когато и да било за последните десет години. Това е свидетелство за значителния прогрес, постигнат при усъвършенстване на нормативно-юридически практики в цял свят.

За последните десет години, откакто се провежда изследването, са регистрирани почти 2000 реформи в областта на регулирането, осъществени в около 180 страни. Тези реформи са донесли голяма полза на бизнеса в цял свят. Така например:

От 2005 г. средното време за започване на бизнес е намаляло от 50 на 30 дни, а в страните с нисък доход този среден срок се е съкратил наполовина.

За последните осем години средният срок за предаване на права върху собственост е намалял с 35 дни, от 90 на 55, а средната цена се е свила с 1,2 процентни пункта от 7.1 до 5.9%.

За последните осем години подобрения са регистрирани и в данъчната система. В резултат на тях е намаляло времето, необходимо за плащането на основните данъци.

"През тези години правителствата предприеха важни стъпки за подобряването на нормативно-правната база за развитието на бизнеса и съкращаването на различията, съществуващи в света", коментира Аугусто Лопес-Кларос, директор на отдела за световни индекси и анализ на Световната банка. "В същото време оценяваните от нас реформи дават само частична представа за бизнес климата на страните. Те имат решаващо значение от гледна точка на ключовите икономически показатели, като увеличаване на броя на работните места и създаването на нови компании", добавя той.

Споделяне

Още от Бизнес

Одобрявате ли промяната в стратегията на ваксинацията срещу Covid?