Прави се карта на гетата, за да получат социални услуги

Прави се карта на гетата, за да получат социални услуги

Карта на гетата, където живеят най-маргинализираните общности, ще бъде изготвена по проект по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съобщи във вторник зам.-социалният министър Валентина Симеонова. Очаква се картата да е готова до края на март 2013 година и да послужи за оценка на досегашните публични политики и добри практики за интеграция на малцинствата.

До всички общини в страната ще бъдат изпратени анкетни карти колко са хората в тези маргинализирани групи, какви са им основните проблеми и с какви пари могат да бъдат решени.

 

Като се очертаят основните проблеми на малцинствата ще бъдат създадени мобилни услуги за тях на терен. “Има планирани няколко мобилни услуги, ще има мобилни здравни кабинети, които ще работят на терен, мобилни социални екипи, които ще помагат на тези силно маргинализирани хора да бъдат съпровождани при преодоляване на проблемите, които имат“, заяви Симеонова.

 

Основен проблем за децата от малцинствата сега е достъпът до образование и здравеопазване. “Почти всички деца от малцинствените групи имат формално личен лекар, но друг е въпросът дали наистина те получават медицинска помощ“, заяви Симеонова.

 

600 общински служители ще бъдат включени в обучение за повишаване на уменията им при работа с хората от малцинствата. Проектът е на стойност 798 976 лева.

Споделяне

Още от България