Правителство е усвоило едва 9.1 % от европарите за околна среда

Поради бездействие на правителството в областта на околната среда през 2007 г. могат да възникнат проблеми с членството на България в Европейския съюз, алармираха в петък от партия Демократи за силна България (ДСБ, които представиха анализ на тригодишната политика на управляващото мнозинство в тази сфера.

Едва 9.1 на сто от средствата, отпуснати по програма ИСПА в областта на околната среда, са усвоени, заяви на пресконференция депутатът от ОДС Евдокия Манева, която бе министър на околната среда в предишния кабинет.

Според данните за финансовото състояние, изготвени от експерти на екоминистерството, по програма ИСПА за последните три години са усвоени едва 4.5 милиона евро от договорените 288 милиона евро в сферата на околната среда. От тях реално има изпълнени само три проекта за рециклиране на отпадъци, а само 1,2 милиона са дадени за строителство на депа за отпадъци. Останалите средства са отишли за консултантски услуги и надзор.

700 млн. лева годишно са необходими за инвестиции в екологията

По разчет, за да влезе в ЕС и да реализира поетите в преговорния процес ангажименти, на България са необходими над 9 милиарда евро, което изисква всяка година да бъдат осигурени 700 милиона лева инвестиции в екологичната сфера.

Поетите ангажименти за големите горивни инсталации изискват само за очистни съоръжения в ТЕЦ да бъдат вложени над 3 милиарда евро, сочи експертният анализ на ДСБ. Според тях тези задължения не са съобразени със затварянето на 3 и 4 блок на АЕЦ Козлодуй.

След преглед на изпълнението на Правителствената програма за опазване на околната среда и водите и на поетите ангажименти при затварянето на глава 22 "Околна среда" в преговорите с ЕС, експертите на ДСБ са констатирали, че има пълен отказ от целенасочена политика в различните области на околната среда.

По думите на Манева, правителствената политика в областта на екологията се характеризира с безотговорност и некомпетентност, а всичко, необходимо да се направи в сферата, се подменя с шумни популистки акции за привличането на медиен интерес.

Преговорите по глава 22 са водени на базата на подготвените позиции от предишното правителство, без да бъде отразено значителното изоставане в инвестиционната дейност през изминалите три години, изтъкна Манева.

Според експертите на ДСБ нито една задача, включена в краткосрочния и средносрочния период за подобряване на качеството на живот не е изпълнена.

Манева припомни, че една година преди края на мандата на правителството все още не е представена в парламента стратегия за управление на водните ресурси.

Не е изградена нито една пречиствателна станция

Досега не е изградена нито една пречиствателна станция, а е поето задължение е до края на мандата да се изградят 24 градски пречиствателни станции за отпадъци, които са по програма ИСПА. Освен това не е започнало строителството на тези, за които е подписан финансов меморандум през 2000 година. Не е предприето нищо и за решаване на проблемите в деветте района с режим във водоснабдяването и една година преди края на мандата все още не е представена в парламента стратегия за управление на водните ресурси, сочи анализът на ДСБ.

От поетия ангажимент да се изградят 23 регионални депа за твърди битови отпадъци и рекултивация на 3 стари сметища нито едно не е завършено, а строителството на три депа е преустановено. Неизпълнен е и ангажиментът за пречистване на отпадъците в предприятията, не е изграден и Националният център за третиране на опасни отпадъци и регионални съоръжения за опасни отпадъци.

ДСБ изтъкват, че не е изпълнен и вторият приоритет, за интегриране на политиката по околната среда в секторните политики.

Решението за строителство на АЕЦ Белене е взето без ОВОС

Като пример се посочва решението за строителството на АЕЦ Белене, който е високорисков обект и е взето без оценка на въздействието върху околната среда.

До момента нито една стратегия или план за развитие на отрасли на общественото производство не е оценена от позициите на околната среда, не е отчетен ефектът върху нея. Програмата по рециклиране на щетите по стари замърсявания в "Кремиковци" и "Нефтохим" Бургас не се изпълнява, както и програмите за рекултивация и отстраняване на стари замърсявания в ликвидирани миннодобивни предприятия на уранодобива.

Други програми, които не се изпълняват, са за привеждане на приватизираните предприятия в съответствие с екологичните изисквания.

По третия приоритет, за който правителството е поело ангажимент - опазване и поддържане на богатото биологично разнообразие, също не е изпълнено според ДСБ и са налице сериозни отстъпления и недопустими компромиси в природозащитната дейност.

Злоупотреби в Пирин, Витоша, Синеморец

От ДСБ алармират, че с промените в закона за защитените територии се дава изключително право на министъра на околната среда да променя границите на защитените територии. За първи път се дава възможност, според ДСБ, за заобикаляне на строгата защита на резерватите и националните паркове и по този начин се злоупотребява.

Демократите на Костов алармират също, че в момента сериозно е застрашен Националният парк "Пирин", тъй като концесионерът не изпълнява задължението си за култивиране на просеките за писти и лифтове и същевременно се строят обекти, които не фигурират в устройствения план на концесионния договор.

Не е разработен и план за управление на Народен парк "Витоша", като не са уточнени границите на парка, липсва и контрол и така паркът на практика е оставен без надзор, а състоянието му се влошава постоянно и територията му се накърнява от незаконно строителство.

ДСБ посочва също, че по цялото ни черноморско крайбрежие в момента се възстановява собственост и се строи в защитени територии-резервати, като например резервата в Синеморец.

В отговор на обвиненията Борислав Великов от НДСВ, който също е и зам.-председател на комисията по екология в парламента, заяви, че цитираните данни и цифри са неверни и няма никаква опасност за членството ни в ЕС.

Същевременно той призна, че има известно забавяне, но то било в рамките на нормалното. "Всичко се прави за усвояване на средствата от правителството и когато е необходимо, комисията ни оказва контрол и натиск спрямо управляващите", заяви той за Mediapool.

Според ДСБ процесът на интеграция на България в европейските структури в сферата на околната среда не се изпълнява поради неспособността на правителството да създаде организация за усвояване на предоставените средства от ЕС и за изпълнение на поетите ангажименти.

Още от Бизнес

Какво се крие зад истерията с "отнемането и продаването на деца"?