Правителство отне концесията на ХЕК "Горна Арда"

Седмица преди насроченото за 29 март общо събрание на ХЕК "Горна Арда", правителството отне концесията на дружеството за изграждането на язовир "Мадан", напорна деривация към него и първо стъпало на каскадата "Горна Арда".

На проведеното на 9 февруари общо събрание на "Горна Арда" двамата акционери - НЕК и "Джейлан холдинг", не постигнаха съгласие за намаляването на дела на турската компания. Изпълнителният директор на НЕК Данаил Тафров предложи тогава на Махмуд Джейлан анекс към договора за учредяване, който не бe приет.
На съвет на директорите на дружеството още в началото на януари в Истанбул бе постигнато съгласие, че делът на НЕК ще се увеличи от 69,9% на 95%, а на "Джейлан холдинг" ще падне от 30,1% на 5 процента.
Министерски съвет обосновава днешното си решение с това, че според законовите изисквания, когато се дава концесия, концесионерът трябва да има доказани финансови и технически възможности да се справи с изграждането на обекта.

Както е известно, от няколко месеца насам с решение на Анкарския търговски съд е наложен запор върху имуществото на "Джейлан Иншаат" с цел обезпечаване и гарантиране на вземанията на кредиторите на поставената под особен надзор Капиталбанк, дъщерно дружество на "Джейлан Холдинг". Запорът забранява извършването на каквито и да е сделки и плащания, както и разпореждания с недвижими имоти, собственост на дружеството.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Евгени Чачев неколкократно се ангажира с изявления, че нов инвеститор за Горна Арда ще бъде намерен и строителството ще започне до края на април.

Споделяне

Още от Бизнес