Правителството актуализира отбранителната стратегия

Правителството актуализира отбранителната стратегия
Правителството прие Национална отбранителна стратегия, която е актуализирана след извършения през миналата година междинен преглед на действащия от 2011 г. стратегически документ, съобщиха от правителствената информационна служба. Основните промени в документа са свързани с изменената стратегическа среда за сигурност и последиците от това. При анализа на средата за сигурност са отчетени новите рискове и заплахи, включително тези от хибриден характер.
 
Хармонизирани са задачите на въоръжените сили в съответствие с поетите съюзни ангажименти, като е отчетено, че успехът в борбата с хибридните заплахи ще зависи от синергията между националните отбранителни планове и тези на НАТО. Извършен е анализ на ресурсите за отбрана – човешки, информационни, материални и финансови.
 
Според документа отбраната на страната ще се осъществява в рамките и с прилагане на механизмите на колективната отбрана на НАТО и общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз и ефективно използване на националните отбранителни способности. Както и до сега армията ще има три основни задачи - отбрана, подкрепа на международния мир и сигурност, и принос към националната сигурност в мирно време.
 
В отбранителна стратегия е записано, че мирновременният състав на армията се комплектува на професионален принцип. За доокомплектуване с личен състав и техника се изгражда и поддържа доброволен резерв. Във функционално отношение въоръжените сили включват сили за развръщане и сили за отбрана, а в зависимост от предназначението и задачите си – сили с висока и сили с ниска степен на готовност.
Споделяне

Още от България

В каква роля си представяте Слави Трифонов след изборите?