Правителството даде срок от три години за въвеждане на е-правосъдието

Правителството прие в сряда промените в редица закони, които поставят срок от три години за създаване на системата на т. нар. електронно правосъдие. Най-късно през 2016 гражданите ще получат възможност да изпращат по електронен път сигнали за престъпления, призовките ще пристигат по имейла, а съдебните актове по граждански дела ще могат да се връчват на страните като линкове.

Съдилищата трябва да осигурят възможност за електронно плащане на такси, а държавните и общинските институции ще получават документи от съда само по електронен път.

Въвеждането на електронното правосъдие предвижда създаването на единен интернет портал за услуги и регистър на крайните съдебни и прокурорски актове.

Всичко това изисква да се променят Закона за съдебната власт, Административно-процесуалния, в Гражданския процесуален и в Наказателно-процесуалния кодекс, както и в законите за електронното управление и за електронния документ и електронния подпис.

Пакетът със законови промени на правителството засяга и пряката работата на магистратите. Правителството най-накрая реши да отрази проблемите с прекомерната натовареност в някои съдилища и прокуратури и показва воля да въведе понятието "разумна норма на натовареност" в Закона за съдебната власт. Това цели да се адресират и част от критиките на Европейската комисия от последния политически доклад през юли миналата година.

Нормата за "разумно" натоварване на съдиите, прокурорите и следователите трябва да бъде окончателно определена от Висшия съдебен съвет.

Споделяне

Още по темата

Още от България