Правителството емитира външен дълг до 360 млн. евро в Германия

До края на годината ще бъде взет външен държавен дълг до 360 млн. евро по законодателството на Германия. Това е решил кабинетът като е упълномощил финансовият министър да предприеме необходимите действия, съобщи правителствената информационна служба.

При актуализацията на бюджета през август беше разрешено поемането на външен дълг, включително чрез емитиране на държавни ценни книжа до един милиард лева.

Реализирането на допълнителното външно финансиране чрез пласиране на дълг по законодателството на Германия ще доведе до диверсификация на дълговите източници за финансиране и инвеститорската база в български държавен дълг, като ще предотврати концентрация на бъдещи плащания по дълга, се казва в съобщението на правителствената информационна служба.

Няма официална информация за доходността и срока на емисията, която правителството се готви да емитира на външните пазари. Неофициално се твърди, че тя ще бъде десетгодишна като целта е да се постигне около 4%.

От началото на лятото доходността по дългосрочните държавни книжа на международните пазари се покачва.

Намеренията на правителството бяха новият дълг да попълни фискалния резерв, който в края на август спадна до 4.7 млрд. лв. основно заради плащането на краткосрочния заем от 800 млн. лв., теглен в началото на годината заради изплащане на субсидиите на земеделците.

По същата причина към края на август държавният дълг намалява с близо 383 млн. евро и достига 6.525 млрд. евро. От тях 2.817 млрд. евро е вътрешният, а 3.7 млрд. евро – външният дълг.

Така делът на държавния дълг към БВП възлиза на 16%, което е едно от най-ниските нива в Европейския съюз.

Споделяне

Още по темата

Още от България